Hållbara investeringar

En uppdaterad anläggning är nästan synonymt med en mer digital sådan, men många upplever att möjligheterna nästan är lite för många. Terrängen blir svårnavigerad. Tre automationsexperter på Granitor Systems har samlats för att diskutera frågan.