Rationell konstruktion

Datadriven design

Välgrundade designbeslut baserat på verkliga behov

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}

Samarbete

Partners och certifieringar

Granitor Systems samarbetar med ett flertal välkända leverantörer inom automationsområdet. Våra samarbetspartners finns inom hård- och mjukvara för automationssystem, där vi också har certifieringar för att bedriva konstruktion och utveckling på ett rationellt sätt med hög kvalitet. Granitor Systems har som första företag i världen certifierats som Siemens Solution Partner inom gruvdrift.