Service - Helsingborgs Hamn

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Regelbunden service till fast pris

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, ser till att din operatörsmiljö fungerar som planerat. Med regelbunden service och förebyggande underhåll undviker du så långt som möjligt kostsamma driftstopp. Vår ser-vice sker till fast pris med vissa rörliga tillägg för till exempel reservdelar, leveranskostnader och resor. I samband med att KLAB servar din utrustning ger vi dig även goda råd om slitage och eventuella planer för byten. Tack vare detta kan du räkna med konti-nuitet i produktionen och slipper obehagliga över-raskningar som alltid har en tendens att infinna sig när produktionen går som hårdast.

Servicekunder

Bland de kunder som redan har antagit vårt service-erbjudande finns till exempel företag som SSAB i Oxelösund, Helsingborgs Hamn, SYSAV i Malmö och Volvo Powertrain i Skövde. Vi finns i allmänhet nära våra kunder och kan hantera deras utrustning snabbt och effektivt. Även vid eventuella driftstopp kan vi snabbt ingripa genom att vi har utrustning och reservdelar hemma.

Investeringsunderlag

Vid de mer regelbundna servicetillfällena lämnar vi detaljerade besked om skick och förslag på utby-tescykler. Allt protokollförs givetvis och vi är för-beredda inför de åtgärder som överenskommits till nästa servicebesök. Våra rapporter och protokoll kan även användas som underlag för kommande inves-teringar.Även operatörerna uppskattar den regelbundna ser-vicen då deras arbetsmiljö fungerar bättre. Sist men inte minst ger regelbunden service en avsevärt höjd säkerhet på arbetsplatsen.

Hög servicekvalitet

Tillsammans med våra kunder strävar vi alltid efter att hitta flexibla och optimala lösningar för varje be-hov. Med hög servicekvalitet och god support bygger vi långsiktiga relationer. All utveckling, konstruk-tion, tillverkning och viss service sker i våra egna lokaler vilket ger översikt och full kontroll genom hela vår produktionslinje. Vi utvecklar och förbättrar löpande för att anpassa till ny teknik.

Helsingborgs hamn

Helsingborgs Hamn är en stor servicekund hos KLAB. Hamnen är ett kommunägt bolag med drygt 260 anställda som ansvarar för en årlig godshan-tering på cirka 8 miljoner ton. Då hamnen står till tjänst dygnet runt, alla dagar, är det givetvis extremt viktigt att lyftkranar och annat fungerar och kan användas hela tiden.

Förebyggande främst

Helsingborgs Hamn har under många år köpt hela hytter och inredningar från KLAB. Men det är först på senare år som man börjat skriva avtal för regel-bunden service på årsbasis.

Fast pris

– Vi har börjat med den regelbundna servicen på årsbasis sedan en tid och det märks redan i budget och driftsäkerhet att det gör nytta, berättar hamn-ingenjör Per Jeppsson i Helsingborgs Hamn. KLAB utför servicen till fast pris och går igenom de fem hytterna som de levererat och övrig utrustning på en dag. Vi har högsta förtroende för KLAB!

Budgetverktyg

Vid den årliga servicen får Helsingborgs Hamn prognoser för kommande underhåll, rapporter om slitage och förslag på utbytesprogram för kommande år. Tillsammans goda budget- och investeringsverk-tyg samt minimerade driftstopp.


Lyftok Sandvik Wire

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case