Positionering RHI AG

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Säker positionering– I kyla, damm och hetta!

Vi har personer hos som sedan länge arbetat med att hjälpa kunder med avancerade positioneringssystem kopplade till olika former av maskiner. Vår erfarenhet och kunskap av tuffa miljöer gör oss till en unik leverantör för positionering även där värme, damm och rök förhärskar. Våra positioneringssystem ger förare av traverser, truckar och andra system, exakt information om olika produkters och materials placering och läge. Samtidigt höjs säkerheten bland annat genom att farliga och kostsamma kollisioner helt kan undvikas.

Unika positioneringssystem

Vi framställer exakt den mjukvara som varje unik applikation kräver. Genom vårt långvariga och nära samarbete med det marknadsledande tyska företaget Symeo, verksamt inom positioneringssystem för avståndsmätning, anti-kollision och positionering, har vi även tillgång till marknadens bästa hårdvara.

Marknadsledande

Vi är nordisk återförsäljare för Symeo som utvecklar och tillverkar de mest moderna komponenterna inom sensorteknik för positionering och avstånds-mätning för industriella tillämpningar. Tillsammans med vår adaptering skapar vi unika och kompletta system för olika typer av behov och miljöer, alltid i samarbete med våra kunder och efter deras önskemål.

Integrerar I alla fabrikat

Vi är leverantörsoberoende och har kompetens att anpassa utrustningen till alla fabrikat på marknaden. Vi kan även hjälpa dig att ta fram ett moderniseringsförslag för att optimera din utrustning samt ge service av utrustningen på plats eller i vår egen verkstad. Vi har genom åren levererat många positioneringssystem som bidragit till förbättrad säkerhet och optimerad hantering.

RHI AG

En av våra flertal stora kunder är RHI AG i Porsgrunn, Norge. Vi har till RHI bland annat konstru-erat och levererat ett komplett positioneringssystem för deras traverser från Konecranes. Dessutom har vi levererat det unika lyftverktyget för hantering av smält magnesiumoxid i den extremt tuffa miljön med temperaturer kring 2800 grader, damm och rök.

Rapporterar direkt

Positioneringssystemet övervakar hanteringen ge-nom sin koppling till lyftverktyget samtidigt som det också rapporterar direkt till produktionens överordnade system. Härifrån får även förare travers- och truckförare information. Här använder vi Symecos beprövade hårdvara och vår  unika mjukvara för optimal funktion.Vårt system har kappslingsklass, komponenter och teknik för att klara driftmiljöer med temperaturer från -40 till +75 grader Celsius med bibehållen hög tillförlitlighet, säkerhet och noggrannhet!

 


Positionering - Ljungby Energi AB

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case