Frekvensomriktare - Hässleholm Miljö

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Moderna funktioner tillgängliga även för äldre kranar och traverser

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, erbjuder sina nya och gamla kunder optimerade lösningar för byte av frekvensomriktare för samtliga fabrikat av kranar och traverser. Genom att ta ett helhetsgrepp på de aktuella enheterna undviks upprepade driftstörningar vid service och reparationsarbetet. Dessutom till totalt sett förbättrade ekonomiska villkor.

Ekonomiskt fördelaktig ombyggnation

Genom att använda standardomriktare och lägga övriga funktioner utanför omriktarna, kan vi oftast erbjuda lösningarn som innefattar bättre funktion än ursprunget. Detta med fler efterfrågade funktioner och snabbare underhållsarbete och komponentbyten än våra kunders egna kravspecifikationer. Tack vare att vi använder standardkomponenter istället för att ni ska tvingas byta hela lyftanläggningen till höga kostnader, kan detta även minimera reservdelslagret då de levereras snabbt i olika konkurrerande fabrikat och därmed till betydligt lägre och konkurrenskraftiga priser. KLABs lösning innebär att vi byter en mot en så att installationen ej kräver ombyggnad eller nya elskåp etc.

Lättillgängliga standardkomponenter

Genom att använda standardomriktare istället för specialiserade och dyrbara originalreservdelar sänks även underhållskostnaderna. Smarta funktioner som de välkända antisvajmodulerna ifrån ICRAS, som säkerställer såväl drift- som säkerhetsfunktionerna, genererad effekt vid sänkning med återmatning till nätet etc., kan läggas utanför som extern påbyggnad.

När frekvensomriktarna är uttjänta byts de snabbt och enkelt till nya av standardtyp medan de smarta funktionerna, oftast med betydligt längre livslängd, behålls utanför till totalt sett sänkta kostnader. Reservdelarna kan även optimeras för att användas tillsammans med andra typer av drifter som redan finns som reservdel på lager.

KLAB:s lösningar ger:

  • Ökad tillgänglighet
  • Ökad produktion
  • Minskat stillestånd
  • Ökad säkerhet
  • Långsiktigt hållbara lösningar
  • Långsiktigt ekonomiska lösningar
  • Optimerad reservdelshållning
  • Ökad lönsamhet för våra kunder

Hässleholm Miljö

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, besökte och berättade för beslutsfattarna på Hässleholm Miljö om möjligheterna att gå över till standard frekvensomriktare med bättre ekonomiskt utfall genom minskade framtida kostnader. En viss tveksamhet mot förslaget kom upp vid mötet men kunden förstod snart de stora långsiktiga fördelarna med byte till standardkomponenter och möjlighet till fler inbyggda funktioner.

Smidigt samarbete

– Ombyggnationen har gått snabbt och fungerat bra, kommenterar Henrik Tomsson, underhållschef på Hässleholm Miljö. KLAB höll sina utsatta leveranstider och vi hade ett smidigt samarbete som flöt på väldigt bra.

Hässleholm Miljö valde att ta in flera konkurrenrande offerter inför förnyelsen och ombyggnationen.

Bästa pris

– KLAB var de som presenterade den mest fördelaktiga totallösningen för oss, fortsätter Henrik Tomsson. Med hänsyn tagen till såväl pris som leveranstid och tillhörande programvaror var våprt val enkelt!

På KLAB är vi väldigt glada över hur vi kunde lösa detta för Hässleholm Miljö i en enhet, nu även med energiåtermatning vid sänkning av laster och återföring till nätet istället för att ”elda upp” energin i bromsmotstånd som man gjorde tidigare.


Frekvensomriktare - Vattenfall

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case