Förarmiljö SSAB

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Effektiva förarmiljöer - hytter, stolar och joysticks!

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, är specialist på att bygga ergonomiskt och arbetsmiljömässigt riktiga förarmiljöer med lång livslängd. Förarstolar, joysticks och hela hytter som ska fungera – ofta dygnet runt – i några av de tuffaste arbetsmiljöer vi känner till.

Förarhytter

Ergonomi och ljuddämpning är några av KLAB:s specialiteter. 30 dB dämpning av det omgivande ljudet är ingen ovanlighet. Höga krav på sikt genom stora glasytor innebär också stora krav på klimatag-gregatet då 50 graders omgivningstemperatur inte heller är något unikt. Trots detta har våra förarhytter ett jämnt luftflöde utan drag och en stabil tempera-tur.

Stolar

Bakgrunden till KLAB-stolens och armstödens utformning är att föraren hela tiden ska ha stöd för hela underarmen för att manövrera kranen eller an-nan utrustning med fingrarna. Samtidigt får förarens kropp fullt stöd med rätt mjukhet och uppbyggnad inbyggd. KLAB förebygger besvär och skador genom ergonomiskt riktig utformning av operatörsstolar och lindrar redan uppkomna problem med hjälp av unika inställningsmöjligheter.

Joysticks

En joystick från KLAB är utvecklad för hård drift och ger unika kombinationsmöjligheter. Den kräver små spakkrafter, klart under rekommenderade gränsvärden, samtidigt har den tydligt markerade steg. Den är konstruerad för hård drift med kraftig spak som möjliggör användning av knoppar i varie-rande storlek.

Effektiva lösningar

All utveckling, konstruktion och tillverkning sker i våra egna lokaler vilket ger översikt och full kontroll genom hela produktionslinjen. Vi utvecklar och för-bättrar löpande för att anpassa till ny teknik.

SSAB Oxelösund

En av KLAB:s största och äldsta kunder är SSAB i Oxelösund som tillverkar stål i olika former. Hit leve-rerar vi fortlöpande nya och moderniserade förarhyt-ter, stolar och joysticks. Genom ett mycket tätt och bra samarbete har vi skapat en standard som numera gäller för allt material till SSAB. Vi har tagit fram exakt de förarmiljöer som de önskar och till deras mycket höga kravspecifikationer. Vi levererar dessa direkt till Oxelösund men även till krantillverkare där kunden krävt inbyggnad av KLAB:s utrustning.

Bara KLAB

– Vi är mycket nöjda med KLAB:s produkter. Det finns ingen annan som är så specialiserad för våra be-hov som de, kommenterar Ola Walldén, underhålls-chef på SSAB i Oxelösund. De har levererat hit ända sedan 1989 och vet därför vad vi vill ha. De lyssnar på våra önskemål och går sedan hem och återkom-mer med en lösning!På SSAB:s stora anläggning i Oxelösund har man bytt ett par förarhytter under senaste året.

Populär enkelhet

KLAB:s utrustning präglas av enkelhet och logik vilket alltid vinner i längden, berättar Ola Walldén vidare. Och det visar sig även tydligt att operatö-rerna gillar KLAB:s hytter bäst. Vad gäller stolar och joysticks har man fattat beslut om att endast använda KLAB:s Ergositter 9000 som SSAB-standard samt gemensamt utvecklade joysticks då dessa går 24 tim-mar per dygn!


Zonförregling Sandvik

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case