Kraft och ställverk

Midroc levererar tjänster och produkter inom samtliga spänningsområden och kunderna finns framförallt inom industri- och energibranschen.