Driving Unit Conveyer - Volvo Cars Torslanda

Om fem år ska Volvo Cars enbart tillverka rena elbilar. Målsättningen innebär att inga hybridbilar med förbränningsmotorer skall rulla ut från fabriken efter 2030. Detta beslut genererar ett antal förnyingsprojekt i fabrikerna något som också gäller monteringsfabriken på Volvo Cars i Torslanda.

Då inga större förändringar har genomförts i fabriken sedan 90-talet investerar Volvo Cars också mycket för att förbättra arbetsmiljön och ergonomin för personalen på i Torslanda.

Under 2022 har Granitor Systems i Trollhättan framgångsrikt levererat ett 140m långt conveyor system. Från det att operatören lastar in bilens instrumentbräda på en palett, via en ladd-station, för vidare transport  till monteringsposition centralt placerad i den nyinvesterade produktions-linjen Pretrim med 72 nya operatörsstationer fördelat på 4 linjer.

Det projekt som levererades "Driving Unit Conveyer” är en station av totalt 40 stycken paletter med buffertkapacitet mot byggbanan för att göra inleveransen av instrumentbrädor mindre känslig och därmed undvika produktionsstopp. Granitor Systems har i detta projektet levererat konstruktion, programmering, installation och idrifttagning av rullbanorna (conveyern) som underleverantör till en tysk conveyor-tillverkare

Totalt var det 65 stycken motordrifter och 2 stycken hissar som idriftsattes. Först simulerades hela PLC systemet i Simit och verifierades tillsammans med kund. I nästa steg byggde man upp, testade och buggade av funktionerna hos NEVS (f.d. SAAB) som lånade ut sin lokal. Detta gjorde att när man väl var på plats på Volvo för idrifttagning gick allting helt smärtfritt och linjen har sedan installation på Volvo fungerat helt felfritt något som så klart lett till en nöjd kund då man normalt burkar ha en period av justeringar då man går från testkörning till treskift. Det behövdes inte här.

Projektet innebar även en utveckling av Volvos PLC-standard då kunden gick över från Siemens till SEW-frekvensomformare för att ha ett ytterligare alternativ framåt och därmed vara mindre sårbara.

 Att vi kunde utveckla detta och därmed lösa ytterligare ett problem åt Volvo gör att vi ser leveransen som ett bevis på vilken partner vi kan och vill vara för våra kunder.


Automatiserad robotlinje - Rear side member

Läs nästa case