Automatiserad linje för batteri-lock (Process 2)

Automatiserad linje för batteri-lock (Process 2)

 

  • År: 2021
  • Projekttyp: Greenfield
  • Ordervärde: 1,7 MEuro
  • Omfattning: Turnkey projekt
  • Plats: Dilsen-Stokkem, Belgien

 

Kapacitetsökning Från 45,000 till 135,000 enheter.

En ny linje byggdes i fabriken, parallellt med den gamla. Den gamla linjen var fortfarande i bruk medan ny utrustning installerades i den nya. Under sommaren flyttades sedan olika fixturer, robotar och Sonderhoff över till den nya linjen. 

Några av dom unika teknikerna vi installerade i detta projekt var:

Beta Guard: Ett system som applicerar tätningsmedel på produktens skarvar.

Läckagetest: Produkten svetsas samman i Olofström, Sverige och skickas sedan till Belgien för att applicera Beta Guard skyddet på fogarna, in i en ugn och sedan ett läckagetest.

Sonderhoff: Dämpande material som appliceras på produkten för att minska vibrationer etc.


Volvo Cars Olofström - karossutrustning

Volvo skall ersätta den gamla XC90 och detta innebär ett behov av en mängd nya produktionsutrustningar. Granitor har varit underentreprenör åt LKN Industriautomation AB och tillsammans med LKN levererar Granitor Systems 10 stycken olika robotceller.

Läs nästa case