Anton Bergholtz - ansvarig för segmentet Infrastructure

Anton tycker det roligaste med jobbet är att se medlemmarna i sitt team växa och utvecklas.