Examensarbete

Optimal styrning av lokala kraftsystem

Nu letar vi studenter för att genomföra ett examensarbete hos oss under våren 2024.