Lösningar inom

Infrastruktur

Infrastrukturlösningar, oavsett om det gäller motorvägsnät, järnvägsnät eller tunnlar har mycket högt ställda krav gällande drift- och personsäkerhet.

Granitor Systems levererar styr- och övervakningssystem till Trafikverket i Göteborg