Zonförregling Sandvik

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Säkerhet för traverser

KLAB arbetar sedan länge med att hjälpa sina kunder med avancerade positioneringssystem kopplade till bland annat traverser och andra maskiner. System-lösningarna ökar säkerheten och är till för att undvika kollisioner i arbetsområdet. Vår erfarenhet och kunskap av tuffa miljöer gör oss även till en unik leverantör för positionering i miljöer där värme, damm och rök råder. Våra positioneringssystem ger exakt information om olika traversers läge samtidigt som säkerheten höjs och farliga/kostsamma kollisioner helt kan undvikas.

Unika positioneringssystem

KLAB framställer exakt den mjukvara som varje unik applikation kräver. Genom vårt långvariga och goda samarbete med det marknadsledande tyska företaget Symeo, verksamt inom positioneringssystem för avståndsmätning, anti-kollision och positionering, har vi även tillgång till marknadens bästa hårdvara.

Marknadsledande

KLAB är nordisk återförsäljare för Symeo som utvecklar och tillverkar de mest moderna kompo-nenterna inom sensorteknik för positionering och avståndsmätning för industriella tillämpningar. Tillsammans med vår adaptering skapar vi unika och kompletta system för olika typer av behov och miljöer, alltid i samarbete med våra kunder och efter deras önskemål.

Integrerar I alla fabrikat

Vi är leverantörsoberoende och har kompetens attanpassa utrustningen till alla fabrikat på marknaden. Vi kan även hjälpa dig att ta fram ett moderniserings- förslag för att optimera din utrustning samt ge service av utrustningen på plats eller i vår egen verkstad. KLAB har genom åren levererat många positioneringssystem som bidragit till förbättrad säkerhet och optimerad hantering.

Sandvik materials technology

En av KLAB:s flertal stora kunder är Sandvik MaterialsTechnology i Sandviken, Sverige. Hit har vi levererat ett flertal lösningar för att öka säkerheten och undvika kollisioner inom traversernas arbetsområde. KLAB:s lösningar är baserade på ett nytt lätthanterligt system som avsevärt ökar säkerheten genom flexibel konfigurering.

Enkel manövrering

Med hjälp av en display definieras det aktuellaarbetsområdet enkelt, därefter väljs om detta område är traversens arbetsområde eller om detta område skaundvikas. Områdesdefinitionen görs enkelt genom en”teach in” funktion där traversen manövreras till det ena hörnet och sedan till motstående diagonalhörn avområdet. Lika enkelt väljs om området ska vara aktivteller inte, även temporärt eller för senare bruk.

Produkterna som används är Symeo LPR-1DP/2 samt KLAB Zonförreglering som är enkla att hantera för operatörerna som därmed använder systemet fullt ut.

Smidig samverkan

– Samarbetet med KLAB fungerar väldigt smidigt. De svarar snabbt och levererar enligt överenskom-melse, berättar Benny Påhlman, projektledare för elsidan inom Lyftkonstruktionsgruppen på Sandvik Materials Technology i Sandviken. De är lyhörda för våra behov och öppna för nya idéer från oss kunder.

KLAB:s system arbetar med högfrekvent radio-teknik vilket Benny Påhlman anser är en stor fördel då de laserstyrda varianterna påverkas negativt i tuffa och smutsiga miljöer.

Fortsatt samarbete

– Vi kommer att fortsätta att anlita KLAB som leverantör för den här typen av uppdrag och  utrustning. Inom företaget har vi sammanlagt 230 traverser med radiostyrning, vilket gör valet enkelt, avslutar Benny Påhlman på Sandvik Materials Technology.


Positionering RHI AG

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case