Frekvensomriktare - Vattenfall

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Standardomriktare för samtliga fabrikat av kranar och traverser

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, erbjuder sina nya och gamla kunder optimerade lösningar för byte av frekvensomriktare för samtliga fabrikat av kranar och traverser. Genom att ta ett helhetsgrepp på de aktuella enheterna undviks upprepade driftstörningar vid service och reparationsarbetet. Dessutom till totalt sett förbättrade ekonomiska villkor.

Ekonomiskt fördelaktig ombyggnation

Genom att använda standardomriktare och lägga övriga funktioner utanför omriktarna, kan vi oftast erbjuda lösningarn som innefattar bättre funktion än ursprunget. Detta med fler efterfrågade funktioner och snabbare underhållsarbete och komponentbyten än våra kunders egna kravspecifikationer. Tack vare att vi använder standardkomponenter istället för att ni ska tvingas byta hela lyftanläggningen till höga kostnader, kan detta även minimera reservdelslagret då de levereras snabbt i olika konkurrerande fabrikat och därmed till betydligt lägre och konkurrenskraftiga priser. KLABs lösning innebär att vi byter en mot en så att installationen ej kräver ombyggnad eller nya elskåp etc.

Lättillgängliga standardkomponenter

Genom att använda standardomriktare istället för specialiserade och dyrbara originalreservdelar sänks även underhållskostnaderna. Smarta funktioner som de välkända antisvajmodulerna ifrån ICRAS, som säkerställer såväl drift- som säkerhetsfunktionerna, genererad effekt vid sänkning med återmatning till nätet etc., kan läggas utanför som extern påbyggnad.

När frekvensomriktarna är uttjänta byts de snabbt och enkelt till nya av standardtyp medan de smarta funktionerna, oftast med betydligt längre livslängd, behålls utanför till totalt sett sänkta kostnader. Reservdelarna kan även optimeras för att användas tillsammans med andra typer av drifter som redan finns som reservdel på lager.

KLAB:s lösningar ger:

  • Ökad tillgänglighet
  • Ökad produktion
  • Minskat stillestånd
  • Ökad säkerhet
  • Långsiktigt hållbara lösningar
  • Långsiktigt ekonomiska lösningar
  • Optimerad reservdelshållning
  • Ökad lönsamhet för våra kunder

Vattenfall Heat Generation i Uppsala

Kristianstads Lyfton AB, KLAB, fick en förfrågan om att genomföra ett utbyte så enkelt och snabbt som möjligt för två olika traverser. Vårt förslag blev en övergång till standard frekvensomriktare med antisvajsystem och genererad effekt vid sänkning med återmatning av energi till näteti en separat lösning utanför. På detta sätt möjliggjordes snabba byten och leverans av standardkomponenter på kort tid vid framtida byten.

Snabbare än tidplanen

– KLAB har gjort ett mycket fint arbete här hos oss, berättar Mohamad Aptan, elkraftsberedare vid Vattenfall Heat Generation i Uppsala. De har hållit uppsatt tidplan perfekt, med demontering av den gamla utrustningen och montering av den nya till och med snabbare än våra önskemål. Deras konstruktion underlättar vårt servicearbete och minimerar onödiga stillestånd tack vare lättåtkomliga standardkomponenter.

Sänkta kostnader

Bägge traverserna hos Vattenfall Heat Generation i Uppsala är nu i drift och fungerar helt i enlighet med plan. Dessutom till lägre kostnader för service och reparationer i framtiden.

– Vi har valt att låta KLAB ta hand om även servicenm nu, avslutar en nöjd Mohamad Aptan.


Handenheter - NKT Cables

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case