Ergositter 9000 - SSAB Borlänge

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Ergonomiska och flexibla operatörsstolar

Kristianstads Lyftdon AB, KLAB, bygger vad mångaanser vara några av världens bästa arbetsmiljöer. Vi är dina operatörers bästa vän och ser till att de främsta vill arbeta hos er. Detta ger ditt företag kontinuitet, trygghet, god driftsekonomi och en arbetsmiljö där alla trivs.

Här är operatörsstolarna den kanske enskilt viktigaste faktorn. Stolarna ska fungera – ofta dygnet runt – i några av de tuffaste arbetsmiljöer vi känner till. Utan att distrahera föraren och hans viktiga arbetsuppgifter måste allt fungera, exakt och samtidigt flexibelt för olika operatörer.

Operatörerna främst

Operatörer måste ofta sitta långa tider i enformigaarbetsställningar vilket kan leda till värk i nacke, axlar, armar samt bröst och ländrygg. Besvären kan också leda till bestående arbetsskador.

KLAB förebygger besvär och skador genom ergonomiskt riktig utformning av arbetsplatser. Våra operatörsstolar lindrar redan uppkomna problem med hjälp av unika inställningsmöjligheter.

Fullt stöd, även bröststöd

Bakgrunden till KLAB-stolens och armstödens utformning är att föraren hela tiden ska ha stöd för hela underarmen för att manövrera utrustningen med fingrarna i en form av pennfattning. Samtidigt ska förarens kropp ha fullt stöd med rätt mjukhet och uppbyggnad i stolen. Av detta skäl kan vi även utrusta dessa stolar med ett funktionellt och avlas-tande bröststöd för användning vid siktvinklar rakt ned, till exempel vid körning med containerkranar. Bröststödets position är eldrivet inställbar i både horisontell och vertikal ledd.

Flexibla lösningar

KLAB, har mer än 30 års erfarenhet och är baserade i Kristianstad i södra Sverige, men har hela världen som arbetsfält. Vi står för kvalitet, tillförlitlighet ochergonomi. All utveckling, konstruktion och till- verkning sker i våra egna lokaler vilket ger översikt och full kontroll genom hela produktionslinjen. Vi utvecklar och förbättrar löpande för att anpassa till ny teknik. Tillsammans med våra kunder strävar vi alltid efter att hitta flexibla och optimala lösningar för varje behov. Med hög servicekvalitet och god support bygger vi långsiktiga relationer.

SSAB Borlänge

En av KLAB:s största och äldsta kunder är SSAB som på olika platser i Sverige tillverkar stål i olika former. Till de olika anläggningarna över hela landet levererar vi fortlöpande nya och moderniserade förarhytter, stolar och joysticks. Genom ett mycket tätt och bra samarbete har vi skapat en standard som numera gäller för allt material till SSAB.

Inbyggd minnesenhet

På senare tid har vi nu bytt ut tre operatörsstolar ibefintliga traverser på SSAB i Borlänge. De nya stolarna är av typen KLAB Ergositter 9000 med  minnesfunktion och även elektriskt justerbart fotstöd. Minnesenheten innebär att olika operatörer kan ha ett antal olika inställningar omedelbart tillgängliga, lagrade i stolens minne. KLAB:s uppdrag innefattar både tillverkning, installation och driftsättning. Före detta arbete har vi även genomfört en noggrann kontroll av fysisk miljö, kundens egna underlag och fullständig dokumentation på plats.

Hundratals levererade

KLAB:s utrustning präglas av enkelhet och logik vilket alltid vinner i längden. Ergositter 9000 har levererats i mer än 500 exemplar till krävande kunder inom såväl hamnindustri som stålindustri.

– Operatörerna är mycket nöjda med de nya ochuppdaterade stolar. Vi kompletterade dem medminnesenhet och elektriskt justerbara fotstöd samt vår specialutrustning för kommunikation, pek- skärmar och tangentbord, avslutar Per Karlsson.

SSAB har fattat beslut om att använda KLAB:s Ergositter 9000 som rådande standard för sina operatörsstolar.


Förarmiljö SSAB

En referens genomförd av KLAB (Kristianstad Lyftdon AB) som sedan januari 2023 är en del av Granitor Systems AB.

Läs nästa case