Lösningar inom

Cranes

Vi erbjuder flexibla lösningar som möter högt ställda mekaniska och styrtekniska krav till kunder inom branscher som järn och stål, kärnkraft, papper & massa samt fordon

Vår kompetens kring konstruktion och implementation spänner över flera branscher. Oavsett om det handlar om godsflödeshantering, lagerhållning, service eller uppdatering av befintliga system kan vi hjälpa dig.

Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!

MODERNA VERKSTÄDER

Egen tillverkning av ställverk och kontrollskåp

Våra produktionsenheter i Trollhättan, Göteborg och Borlänge tillverkar MSP-LSP ställverk och kontrollskåp. Med alla fabrikat och tänkbara resurser i huset, kan vi skapa och bygga helt utifrån dina behov. Det innebär också en unik möjlighet att samprova ställverk och kontrollsystem på FAT något som minskar risker och ledtider vid idrifttagning.