Fördjupning

Vårt erbjudande

Granitor Systems är en samarbetspartner som tar ett helhetsansvar och säkerställer att din investering ger dig vad du förväntar dig.

PLC och DCS

Granitor levererar maskin och processstyrningar med traditionell PLC och DCS-system. Vi är fabrikatsoberoende och certifierade inom flertalet system.

Vi levererar öppen och felsökningsvänlig programkod i de vanligt förekommande programspråken för styrsystem.

Granitors filosofi är att centralisera intelligens och logik i stysystemet för överskådlighet av totala funktionen.

Våra vanligast förekommande styrsystem:

 • Siemens S7 Classic och TiaPortal

 • Siemens S5 kompetens

 • ABB AC500

 • ABB Freelance

 • ABB AC800M

 • ABB AC450

 • Mitsubishi

 • Beckhoff

 

Drivsystem

Vi har specialister inom drivsystem som tar det hela vägen ifrån dimensionering av motor och växellåda till frekvensomriktaren/strömriktaren.

Granitor har lösningen för den lilla singeldriften till den stora skräddarsydda multidriven med regenerativ in/återmatare.

Vi levererar moderniseringar av äldre drivsystem i befintliga skåp och maskiner samt bygger nya lösningar i våra egna verkstäder i den kapsling du önskar.

Vår drivsystemskompetens innefattar stålbandshantering, fleraxliga servosystem och dc-drifter.

Våra specialister jobbar även med reglering och positionering och vi har stor erfarenhet av komplexa lösningar som inbegriper:

 • Haspeldrifter

 • Dragregleringar

 • Flygande saxar

 • Traversering

 • S-verk

 • Skärverk