Tappkranar Sandvik Materials Technology

Granitor Systems har levererat två tappkranar för hanteringen av flytande metall. Leveransen ställer höga krav på både hög tillgänglighet och maskiner som klarar av den extrema miljön. I leveransen inkluderades redundant lyftmaskineri, elrum, styrsystem, drivsystem, positioneringssystem och ett vågsystem med trådlös kommunikation.

Lösning:

Granitor Systems har levererat två stora tappkranar som används för att hantera själva smältmetallen. Hanteringen av smältmetall värderas som högrisk, vilket ställer mycket höga krav på säkerheten. Sandvik Materials Techonology’s befintliga maskiner var gamla, något som inneburit att ett resultat av Midroc Automations leverans inneburit att livslängden för maskinerna ökat väsentligt. 

Effekt:

Den främsta effekten av Granitor Systems leverans har inneburit att säkerheten ökat. I takt med att säkerhetskraven ökat i samtliga led har även kraven på utrustningen ökat, här har Granitor Systems gjort stor skillnad. Slutmålet för leveransen har också innefattat kortare stopptider och högre tillgänglighet, vilket också är viktigt då produktionen inte får stanna upp för länge.

Granitor Systems kranar uppfyller dessutom Performance Level D, vilket innefattar katastrofbromsar.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Styr och övervakningssystem Göteborg

Styrsystemen i Trafikverkets anläggningar måste underhållas och utvecklas för att möta de krav morgondagen ställer för en säkrare och bättre trafikmiljö.

Läs nästa referensprojekt