Styr och övervakningssystem Stockholm

Granitor Systems utför förebyggande och avhjälpande underhåll för styr och övervakningssystem på alla trafikverkets tunnlar i Region Öst.

Drift och underhåll av styr- och övervakningssystem

Driften av respektive anläggning är beroende av att dessa funktioner fungerar felfritt.

Arbetet är fokuserat på förebyggande underhåll och planeras och rapporteras i Trafikverkets underhållssystem. Förutom underhåll är en stor del av uppdraget reinvesteringar samt ombyggnader av befintliga tunnlar.

Granitor Systems leverans omfattas av

  • Periodiska kontroller

  • Felanmälan

  • Beredskap 24/7

  • Service och felsökning

  • Arbetsledning och administration

  • Reservdelshållning

  • Reinvesteringar och ombyggnader

Detta uppdrag utförs tillsammans med ett flertal andra leverantörer där vårt systerbolag Granitor Electro har en stor del.

Då Trafikverkets system är komplexa ställer detta stora krav på IT, IT-säkerhet och nätverksmiljön. Systemen är integrerade och kommunicerar mellan varandra samt ett flertal överordnade system b.l.a. NTS (Nationellt Trafik System).


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Helautomatiserat höglager Gävle Hamn

Gävle hamn investerar omkring ca 200 miljoner kronor i ett automatiserat, 25 meter högt höglager för hantering av pappersrullar. Satsningen ingår i en större utbyggnad av hamnen som fördubblar containerterminalens kapacitet.

Läs nästa referensprojekt