Rötningsanläggning Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Reningsverket i Strängnäs ska få en ny rötningsanläggning. Avfallsslammet är en resurs som tidigare inte tagits till vara och anläggningen kommer att använda biogasen till elproduktion,

Helhetsåtagande

Komplett leverans av elektrisk utrustning inkl. automationssystem för ny rötningsanläggning, både process och byggnad åt Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö.

Leveransen inkluderar b.la.

  • Elektrisk installation byggnad

  • Elektrisk installation process

  • Ställverk/Fördelningscentral

  • 3st Styrskåp

  • Programmering PLC/Panel

  • Driftsättning / Intrimning

PLC: Siemens S7-1500

Paneler: Siemens TP 1900 Comfort

SCADA: iFix


Käppalaverket 900K

DCS programmering för ombyggda biobassänger

Läs nästa referensprojekt