Käppalaverket 900K

För att klara av skärpta utsläppsvillkor och samtidigt utöka kapaciteten så att verket renar avsloppsvatten åt ännu fler bygger man om och uppgraderar reningsprocessen i Käppalaverket. 

Ombyggnation av Biobassäng 7 och 8 Käppalaverket

Granitor Systems levererar:

DCS programmering för ombyggda biobassänger 7 och 8 i samband med moderering och utökning av kapacitet i huvudprojektet Käppala 900K.

IAT och FAT tester i simulerad miljö.

  • DCS: ABB 800xA

  • Simuleringsplattform för test: Siemens SIMIT

Läs mer om projektet på Käppalas egen hemsida: Käppala 900K


RÄTTVIKS ARV. OM- OCH TILLBYGGNAD

Kraft- och automatikskåp till ombyggnaden av Rättviks Avloppsreningsverk.

Läs nästa referensprojekt