Abbot Medical Optics

Granitor Systems fick uppdraget att integrera en ny huskropp i ett befintligt, GMP-klassat FMS-system för styrning och övervakning av t.ex. luftfuktighet, temperatur, partiklar osv. Fullständig validering utfördes för ändringarna.

Syftet med projektet var att få in samtliga huskroppar i samma system istället för som tidigare i separata paneler för att få allt samlat på en och samma plattform. Valet föll på Granitor då nyckelpersoner varit med och tagit fram FMS-systemet.

Granitor tillhandahåller en supporttjänst för att upprätthålla drift och tillgänglighet vilket innebär ytterligare fördelar för kunden.

Leverans:

  • Programmering PLC / SCADA (S7/WinCC)
  • Elektrisk konstruktion
  • Idrifttagning
  • Validering
  • Support & “Granitor hotline”

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Process och tågstyrning till världens största guldgruva

Granitor Systems har uppdraget att leverera system för process- och tågstyrning till en stor underjordsoperation. Målet är att fjärrstyra hela underjordsoperationen, effektivisera produktionen och öka personsäkerheten.

Läs nästa referensprojekt