Långsiktigt arbete och nära dialog bygger kulturen på Granitor Properties

På Granitor ser vi företagskulturen som något som vi bygger tillsammans varje dag, utifrån arbetsglädje och samarbete. I sitt jobb som HR-generalist på Granitor Properties förenklar Martina Lindberg på olika sätt chefernas och medarbetarnas vardag. För kollegor som undrar något eller behöver hjälp är hon bara ett samtal bort. Dessutom är hon med i arbetet med att stärka Properties företagskultur.

Under sina år på Granitor har Martina Lindberg jobbat på tre olika bolag, till en början med administration och sedan allt mer även med HR-frågor. Hon har stor nytta av sin långa erfarenhet i kontakten med kollegorna på Properties. Den gör också att hon blir en fast punkt som de är trygga att vända sig till om de behöver stöd i personalrelaterade ärenden.

– Jag kan tack vare erfarenheten och min bolagsövergripande kunskap nästan alltid snabbt svara på frågor som kan tänkas dyka upp i medarbetarnas vardag.

Satsning på att stärka företagskulturen

Martina samarbetar tätt med HR-chefen Sara Ericson. Tillsammans med Properties företagsledning har de teamat ihop sig med Brenton Bate, processledare på Granitors affärsskola Granitor Business School, i planeringen av den "kulturutvecklingsresa" som Properties arbetar med. Genom konkreta aktiviteter som är kopplade till gemensamma önskade beteenden och ett önskat läge, baserat på tillit, trygghet, engagemang och samarbete, satsar bolaget på att utveckla och stärka företagskulturen. För detta har Martina, Sara och Brenton utformat en utbildning som samtliga medarbetare har genomfört.

– Det vi gör och det vi säger, det är vårt beteende. Och hur vi beter oss mot varandra är nyckeln till arbetsglädje, välmående, hållbarhet och till lönsamhet. Nu arbetar vi aktivt med att levandegöra kulturen och det är en satsning som vi kommer fortsätta med.  

På sätt och vis var det just företagskulturen som gjorde att Martina började på Granitor från första början. I ett samverkansprojekt som hon jobbade med på sin tidigare arbetsplats samarbetade hon med flera från Granitor, bland andra LiseLotte J Bate, kultur- och hållbarhetschef. I det projektet var LiseLotte så kallad partneringledare.   

– Jag tyckte att hennes roll var jätteinspirerande och häftig, och hela hennes sätt att leda samarbetet i projektet likaså. Så det var så jag kom i kontakt med Granitor.

Martina har en sammanhållande roll

Martina har daglig kontakt med medarbetarna i och med att hon jobbar med personal- och arbetsrelaterade frågor. Hennes sammanhållande roll blir viktig utifrån det faktum att Properties medarbetare är uppdelade mellan olika kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Hon är mån om att se till helheten, vara en god ambassadör och ha örat mot rälsen för att fånga upp verksamhetens behov. Hon träffar också alla nyanställda när de börjar på bolaget.

– Alla nyanställda träffar mig i introduktionen. Jag blir en tillgänglig kontaktperson utöver chef och kollegor som de kan vända sig till med frågor som kan uppstå under deras första tid hos oss. Jag har en central roll som jag trivs med och tycker är rolig. Jag tycker om att förenkla, förbättra, stötta och underlätta där jag kan.

Kompetenspusslet är nyckeln

För Martinas del kommer arbetet med Properties kulturutveckling att fortsätta och implementeras i processer och arbetssätt framåt. Hon säger att det har varit givande att ta fram utbildningsmaterialet tillsammans med Sara och Brenton.

– Vi har våra olika utgångspunkter, där Brenton bidrar med sin erfarenhet kring grupputveckling, Sara utifrån företagsledningens perspektiv och jag med mitt administrativa tankesätt. Vi kompletterar varandra väl. Det är det som kallas för kompetenspussel här på Granitor, där vi tillsammans kan bidra och samverka i ett gemensamt projekt som detta.

Lär känna fler medarbetare på Granitor Properties här


Elektrifiering en viktig del i samhällets energiomställning

Den ökade elektrifieringen kan bidra till en effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan. Det gör det också allt viktigare att elen kommer från förnybara källor. Men det gäller att också använda resurserna effektivt.

Läs mer