Automatiserad robotlinje - Rear side member

Bilfabrik i Belgien - Rear side member (Bakre sidobalk)

 

  • År: 2016 - 2017
  • Projekttyp: Greenfield
  • Ordervärde: 2,5 MEuro
  • Omfattning: Projektledning, process och mekanisk konstruktion utförd av Granitor Robotics
  • Plats: Gent, Belgien

 

Rear side member var en del av ett större område i fabriken i Gent, Belgien. Rear side member är en del till en bilmodell och består av 14 ingående delar, som är sammansatta i linjen. 

Under år 2019 byggde och driftsatte Granitor Robotics ytterligare en linje för Rear side member för att öka kapaciteten.


Automatiserad robotlinje - HOP

Läs nästa referensprojekt