Automatiserad robotlinje - HOP

Bilfabrik i Belgien - HOP Linje

 

  • År: 2016 - 2017
  • Projekttyp: Brownfield
  • Ordervärde: 4 MEuro
  • Omfattning: Projektledning, process och mekanisk design utförd av Granitor Robotics
  • Plats: Gent, Belgien

HOP linjen var en del av ett större område i fabriken i Gent, Belgien. Denna HOP linjen är en automatiserad robotlinje som fäster alla "häng på delar" på karossen med robotar. Tex: Dörrar, motorhuv, backlucka etc. Vissa båg-svetsningar görs också av robotar innan delarna monteras. Denna linje anses vara det sista steget i karossverkstaden.


Automatiserad lösning för att plocka tandborstar

Läs nästa referensprojekt