Automatiserad linje för batteri-lock (Process 2)

Automatiserad linje för batteri-lock (Process 2)

 

  • År: 2021
  • Projekttyp: Greenfield
  • Ordervärde: 1,7 MEuro
  • Omfattning: Turnkey projekt
  • Plats: Dilsen-Stokkem, Belgien

 

Kapacitetsökning Från 45,000 till 135,000 enheter.

En ny linje byggdes i fabriken, parallellt med den gamla. Den gamla linjen var fortfarande i bruk medan ny utrustning installerades i den nya. Under sommaren flyttades sedan olika fixturer, robotar och Sonderhoff över till den nya linjen. 

Några av dom unika teknikerna vi installerade i detta projekt var:

Beta Guard: Ett system som applicerar tätningsmedel på produktens skarvar.

Läckagetest: Produkten svetsas samman i Olofström, Sverige och skickas sedan till Belgien för att applicera Beta Guard skyddet på fogarna, in i en ugn och sedan ett läckagetest.

Sonderhoff: Dämpande material som appliceras på produkten för att minska vibrationer etc.


Automatiserad robotlinje - Rear side member

Läs nästa referensprojekt