Automatiserad linje för batteri-lock (Process 1)

Automatiserad linje för batteri-lock (Process 1)

 

  • År: 2021
  • Projekttyp: Brownfield
  • Ordervärde: 0,6 MEuro
  • Omfattning: Turnkey projekt
  • Plats: Olofström, Sverige

 

Kapacitetsökning från 45,000 till 135,000 enheter.

Den största utmaningen med detta projekt var 6-veckors tidsplanen för att ta bort den gamla produktionslinjen och installera en ny linje innan produktionsstart.

Produkten svetsas samman i Olofström, Sverige och skickas sedan till Belgien för nästa steg (Process 2)


Automatiserad linje för batteri-lock (Process 2)

Läs nästa case