Midroc Remote Mining

Lösningar för gruvindustrin

Gruvindustrin ställer enorma krav på personsäkerhet och produktivitet. Det gör vi också. Därför har vi utvecklat Midroc Remote Mining som gör det möjligt för dig att sköta hela gruvdriften från ett kontrollrum ovan jord.

Projektfilm Papua