17 februari 2022

Kulturförvaltningen satsar i Embassy of Sharing

Nu är det klart att ett folkbibliotek, ett center för yttrandefrihet och en ny mötesplats för unga flyttar in i fastigheterna Fyrtornet och Drivbänken. Det är kulturförvaltningen i Malmö som hyr cirka 1 700 kvm i det nya området Embassy of Sharing, som byggs i Hyllie bredvid Emporia.

– Det saknas idag kulturella mötesplatser i Hyllie. Det behovet möter kulturförvaltningen genom att vara en del av Embassy of Sharing. Vi arbetar kontinuerligt med att delta i stadsutvecklingen genom att etablera kulturverksamheter i hela Malmö och ge en jämlik tillgång till kultur och skapande delaktighet till alla Malmöbor, säger Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.

Biblioteksverksamheten kommer att bestå av ett bibliotek med Hyllie och närområden som upptagningsområde, samt ett utvidgat Dawit Isaak-bibliotek i form av ett internationellt center för yttrandefrihet. Biblioteksverksamheten vänder sig till Malmöbor i alla åldrar, men har unga och unga vuxna som prioriterad målgrupp.

– Mötesplatsen för unga kommer att tas fram genom ett aktivt delaktighetsarbete och det ska bli oerhört spännande att bli en del av den delningskultur som ska växa fram på Embassy of sharing, säger Conde Hellman.

Lokalerna kommer vara flexibla och kunna anpassas efter behov och intresse som kan skifta med tiden. Driftsmodellen ska ge utrymme för andra aktörer, som staden, civilsamhället, det fria kulturlivet, att ha tillfälliga eller mer permanenta aktiviteter.

– Platsen känns helt rätt för ett bibliotek då delningsekonomi ska genomsyra hela Embassy of Sharing. Dessutom kommer vi kunna skapa lokaler tillsammans med Malmö stad som kan användas på olika sätt över tid, flexibiliteten skapar en långsiktig hållbarhet, säger Maria Ekström, affärschef på Granitor Properties.

Kontorsfastigheten Fyrtornet, som kommer att ligga närmast torget, är den fastighet som byggs först och är en av sju fastigheter.

Varje fastighet i Embassy of Sharing uppfyller ett eller flera hållbarhetsmål. Målen i Fyrtornet och Drivbänken är bland annat att vara mötesplatser för medborgardialog, demokratiutveckling, livslångt lärande och Agenda 2030. Båda fastigheterna blir miljöbyggnad Guld certifierade och Drivbänken även WELL certifierad. Fyrtornet blir dessutom Malmös första, och Sveriges högsta, kontorshus i trä.

Hela Embassy of Sharing kommer att bli 55 000 kvadratmeter stort och innefattar kontor, hem, restauranger, butiker och service – men också stadsodlingar, verkstäder och en saluhall. Hela området ska bli ett kvarter där innovation, mångfald och cirkulärt nytänkande står i fokus.

Läs mer på: embassyofsharing.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Maria Ekström, affärschef Granitor Properties, telefon: 010- 470 74 91
Katarina Forsström, projektledare kulturförvaltningen i Malmö, telefon: 0768-846916
Anna Nystedt, kommunikationschef kulturförvaltning i Malmö, telefon: 070-1487638

Fakta om Granitor
Granitor Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Vi är en lokalt engagerad och ansvarstagande fastighetsutvecklare som kan göra en positiv skillnad genom de bostäder, arbetsplatser och stadsmiljöer vi utvecklar och förvaltar. Verksamheten startades för 25 år sedan och har idag ca 120 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder kronor (2020). Projektportföljen omfattar 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet under förvaltning har ett marknadsvärde på ca 3,4 miljarder kronor. Fokus är inriktat på Södra Sverige, Stor­stockholmsområdet och Uppsala. Inom Granitor Properties finns också varumärkena World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg samt bostadskonceptet Lyckos och självhämtningslager inom Sesam Self Storage. Läs mer på granitor.se/properties.