26 januari 2022

Granitor Properties har genomfört försäljning av livsmedelsbutik i Kävlinge

Granitor Properties har nyligen genomfört en försäljning av fastigheten Exporten 52 (genom försäljning av dotterbolag), som bland annat rymmer Coop, belägen i centrala Kävlinge.

Fastigheten är mycket centralt belägen inom den s k Stationsstaden i Kävlinge och kommer ha en uthyrningsbar yta på drygt 4 000 kvm. Coop är ankarhyresgäst och den genomsnittliga hyreskontraktstiden är 9 år. Första etappen är färdigställd medan den slutliga etappen färdigställs under 2022.

Köpare är bolag inom Cibus Nordic Real Estate AB (publ). Tillträdet är planerat när byggarbetet är slutfört under fjärde kvartalet 2022. Det underliggande fastighetsvärdet utgjorde c:a 160 miljoner SEK. Rådgivare i försäljningsprocessen var CBRE i Malmö.

– Vi påbörjade ett förarbete redan 2008, men har sedan 2019 byggt och utvecklat Stationsstaden, på centralt läge i Kävlinge, innehållande bostäder, samhällsservice, förskola och en stor mängd kommersiella lokaler i syfte att skapa en blandad stadsbebyggelse, säger Magnus Skiöld, arbetande styrelseordförande i Granitor Properties.

Stationsstaden utgör en del av Granitor Properties arbete med hållbar stadsutveckling där detaljplanen har utgångspunkt i Gehl Architects principer för ”Soft city” med människors livskvalitet i fokus (läs mer här Stationsstaden – från slakteri till inspirerande stadsdel | Midroc blir Granitor). Totalt kommer c:a 164.000 m2 bostäder och kommersiella ytor utvecklas inom området. Här skapas nu en hållbar stadsdel med torg och gränder, gröna stråk och med mötesplatser och variation.

– Vi är mycket glada för att även Cibus valt att investera i området. Det borgar för en långsiktighet, säger Peter Syrén, vd Granitor Properties AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Magnus Skiöld, arbetande styrelseordförande i Granitor Properties, tel 070-445 35 33, eller magnus.skiold@midroc.se.
Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Fakta om fastigheten Kävlinge, Exporten 52

  • Total uthyrningsbar area är drygt 4 000 kvadratmeter
  • Fastigheten inrymmer ytor för livsmedelsbutik, vårdcentral, gym mm.
  • Fastigheten är mycket centralt belägen inom Stationsstaden i Kävlinge.
  • Den första etappen färdigställdes under 2020 medan den slutliga etappen färdigställs under 2022.

Om Cibus (publ)
Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Om Granitor Properties
Granitor Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag ca 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Granitor Properties ingår i Granitor Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2020 omsatte vi 7,5 miljarder kronor och sysselsatte 4 400 medarbetare. Läs mer på granitor.se/properties. Den 12 januari bytte vi namn från Midroc till Granitor. Samma människor, samma affärsidé men med nytt namn. 

{{model.FirstName}} {{model.LastName}}