15 december 2021

Ovako tar över Midroc Electros maskinverkstad i Hofors

Den 1 januari 2022 tar Ovako över verkstaden, som finns på Ovakos industriområde i Hofors.

Tack vare verkstadsverksamheten erbjuder företaget fler stora industrikunder i regionen en unik specialtillverkning av produktionsverktyg och reservdelar. Affären innebär att elva medarbetare vid årsskiftet går över till Ovako.

De senaste åren har man investerat i nya maskiner, i syfte att utveckla den lokala expertkunskapen och kunna erbjuda helhetslösningar.

-Det har varit spännande år då vi har investerat i nya maskiner för att på riktigt ta tillvara och utveckla den kompetens som våra medarbetare har. I takt med att både vi och Ovako de senaste åren har utvecklat våra respektive kärnverksamheter, är det nu helt naturligt att verksamheten tas över av Ovako som har väldigt goda förutsättningar och planer på att utveckla den, säger Mikael Vestlund.

För både Midroc Electro, som i januari byter namn till Granitor Electro, och Ovako är det viktigt att fortsätta vara aktiva i utvecklingen av den lokala regionen och man kommer fortsätta ha ett långsiktigt samarbete tillsammans.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här