18 augusti 2021

Midrocs biträdande affärschef nomineras till träbyggnadspris

Växjö kommun har nominerat fyra aktörer till årets träbyggnadspris. Anders Persson uppmärksammas som en av de tydligaste träbyggnadsambassadörerna när det gäller byggande av flerfamiljshus i Växjö under de senaste åren.

Växjö kommun delar för fjärde året i rad ut ett träbyggnadspris till en eller flera aktörer inom akademi, näringsliv eller offentlig sektor. Priset ska avse en särskilt god prestation inom byggnation, ingenjörskonst, teknisk innovation eller närliggande insatser med fokus på träbyggandet och god arkitektur.

Att bygga i trä har många klimatmässiga fördelar. Det är ett förnybart byggnadsmaterial som kräver relativt lite energi att arbeta med. Det är lätt i förhållande till sin hållfasthet och kräver mindre energi att transportera.

Prestationen ska visa på goda resultat gällande miljö, klimat, kostnad och resurser, ha anknytning till Växjö kommun samt slutförts de senaste 2 åren.

Juryns motivering till nomineringen av Anders Persson lyder:
"Anders Persson är en ambitiös person som enträget tror och jobbar för utvecklingen av bostadsbyggnation i trä, och vågar prova nya lösningar i samverkan med forskningen och akademin.

Anders är en av de tydligaste träbyggnadsambassadörerna när det gäller byggande av flerfamiljshus i Växjö under senaste åren. För sin vilja att prova det som upplevs som gränserna för träbyggandet idag nomineras han till Växjös träbyggnadspris 2021, för inga förändringar sker utan tydliga pionjärer som utmanar det gällandet läget."

Vinnaren kommer att i samband med byggnadspriset delas ut den 28 oktober i Växjö stations- och kommunhus.

– Jag är stolt och glad för nomineringen. Midroc har under femton års tid förädlat konsten att bygga i trä och vi fortsätter satsningen på bostäder av massiv trästomme i Växjö, säger Anders Persson, biträdande affärschef på Midroc.

Midroc har utvecklat flera bostadsprojekt med träbyggnadsteknik i Växjö:

Midroc har just nu 136 lägenheter i produktion som kommer att färdigställas etappvis under våren 2022. Midroc har tidigare även utvecklat 75 bostäder i kvarteret Ekologen, samt ca 200 lägenheter tillsammans med Växjöbostäder i projekt Vallen, samtliga med träbyggnadsteknik och med stora inslag av trä i fasaderna.

Midrocs och Växjöbostäders gemensamma bostadsprojekt Vallen i Växjö belönades med ”Växjö kommuns Byggnadspris 2019”. Vallen nominerades även till träbyggnadspriset 2018. Bostadsområdet Vallen ligger mellan Växjösjön och Bergundasjön. Samtliga hus har byggts med träbyggnadsteknik. Stort fokus har lagts på att nyttja det natursköna läget för att skapa utblickar över både skog och sjöar.

Midroc har tidigare också utvecklat projektet Limnologen, 134 bostadsrätter uppförda med massivträstomme. Det belönades med Sveriges arkitekter Jönköping-Kronobergs arkitekturpris 2009, utmärkt svenskt träbyggande och stora samhällsbyggnadspriset 2010 samt blev nominerat till träpriset 2012.

Mer om träbyggnationspriset

Inspirationsartikel - älskade trä

Kontakt:

Anders Persson, biträdande affärschef fastighetsutveckling, Midroc Properties

Telefon: 010-470 74 07

Mejl: anders.persson@midroc.se

Om Midroc Properties

Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Midroc Properties ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2020 omsatte vi 7,5 miljarder kronor och sysselsatte 4 400 medarbetare. Läs mer på midroc.se/properties.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här