19 februari 2021

Midroc Properties säljstartar 12 exklusiva bostäder i nationalromantisk stil på Lidingö

Midroc Properties utvecklar sex friliggande och parvillor i kvarteret omringat av Lyckostigen, Södra Kungsvägen, Drömstigen och Trädgårdsvägen i södra Brevik. Det blir två grundtyper av hus med lite olika uttryck, men båda är inspirerade av 1920-talets nationalromantiska arkitektur med flera tidstypiska formelement – alla med sin speciella charm.

"Tanken är att det ska kännas som om varje hus är byggt vid olika tillfällen och av olika byggare, precis som då det mesta i villastaden kom till. Därför skiftar fasadmaterialen, takens utformning och kulörerna i Brf Lyckoterrassen"
, säger Jakob Ljunggren, Affärschef på Midroc Properties.

Hälften av de sex husen har träfasad, sadeltak i tegel med rundad takfotsdetalj och hälften har putsad fasad, valmat tak i plåt och utstickande takfot. Varje bostad blir cirka 239 kvm fördelade på tre plan, varav ett i suterräng.

Där dåtid, samtid och framtid möts

Breviks villastad är en kulturhistoriskt värdefull miljö, och mycket kraft har lagts på att Brf Lyckoterrassen ska smälta in väl för att bevara den ursprungliga karaktären i området.

I Brevik centrum ligger bland annat restauranger, en livsmedelsbutik och ett bageri. I närområdet finns även skolor, förskolor, fotbollsplaner, tennisbanor, gym och en populär pulkabacke.


Fakta om Brf Lyckoterrassen

Midroc utvecklar Brf Lyckoterrassen som innehåller 12 bostadsrätter fördelade på 6 parvillor. Bostäderna är på 6-7 rok och mellan 234-239 kvm. Säljstarten är den 22 februari 2021 och preliminär inflyttning blir mars-augusti 2022. Försäljning sker via Bjurfors Nyproduktion.
Läs mer om Brf Lyckoterrassen

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här