19 mars 2021

Midroc Properties gör historia på Lidingö

Efter en lyckad säljstart satte Midroc första spadtaget i backen den 16:e mars och byggstartade därmed sitt första nyproduktionsprojekt på Lidingö, brf Lyckoterrassen. Projektet säljstartades vecka 8 och tre veckor senare var samtliga enheter sålda.

– Det som lockade oss med Lyckoterrassen var möjligheten att byta innerstaden mot ett mer naturnära område på Lidingö, framförallt nu när våra barn får allt mer spring i benen. Det känns extra kul att man kan flytta in i ett helt nyproducerat parhus, men som är byggt i en klassisk stil som smälter in i kringområdet. Vi är övertygade om att vi kommer trivas här länge, säger Ebba och Fredric Nilsson, några av de första att signera en av bostäderna.

Midroc Properties utvecklar 12 bostäder i sex friliggande parvillor i kvarteret omringat av Lyckostigen, Södra Kungsvägen, Drömstigen och Trädgårdsvägen i södra Brevik. Det blir två grundtyper av hus med lite olika uttryck, men båda är inspirerade av 1920-talets nationalromantiska arkitektur med flera tidstypiska formelement – alla med sin speciella charm.

– Utformningen av vår boendemiljö berör oss alla, och Lidingömoderaterna månar därför om att Lidingö ska förbli vackert och trivsamt i enlighet med Lidingöbornas preferenser. Kvarteret Lyckoterrassen kommer därför att uppföras i en klassisk utformning med en nationalromantisk exteriör och med koppling till platsens historia. Breviks villastad är en kulturhistoriskt värdefull miljö och mycket kraft har därför lagts på att de nya parvillorna ska ansluta till karaktären hos den omgivande bebyggelsen på ett fint sätt. Vi hoppas att fler Lidingöbor tillsammans med oss ser fram emot att få se Lyckoterrassen växa fram, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Lidingö.

– Det är jätteroligt att försäljningen har gått så bra, det betyder att vi hittat rätt produkt för marknaden. Det gör att vi nu kan byggstarta dessa fina hus och tillföra ny bebyggelse i klassisk stil på Lidingö, säger Jakob Ljunggren, affärschef på Midroc Properties.

Fakta om Brf Lyckoterrassen
Midroc utvecklar Brf Lyckoterrassen som innehåller 12 bostadsrätter fördelade på 6 parvillor. Bostäderna är på 6-7 rok och mellan 234-239 kvm. Preliminär inflyttning blir mars-augusti 2022.
Läs mer här: www.lyckoterrassen.se

Om Midroc Properties
Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 37 miljarder kronor. Fokus är inriktat på Södra Sverige, Storstockholmsområdet och Uppsala. Läs mer på midroc.se/properties.

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2019 omsatte vi cirka 11 miljarder kronor och sysselsatte drygt 4 200 medarbetare.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här