17 maj 2021

Midroc Europe gör positiv skillnad även i utmanande tider

Under 2020 påverkades Midroc Europe, precis som andra, av pandemin. Men med flera år av rekordresultat i ryggen stod Midroc Europe ändå starka under krisåret – och lyckades fortsätta göra positiv skillnad tack vare ett stort engagemang från medarbetarna.

– Under pandemin har vi fokuserat på tre strategier i alla våra bolag: att hålla igång verksamheten, begränsa smittan och minska oro. Vi har sett ett enormt stort engagemang och en vilja att hjälpa varandra ute i verksamheterna, och det har gjort att vi i hög grad lyckats nå våra mål. Vår kultur har visat sig vara vår absolut största styrka, säger Roger Wikström, vd för Midroc Europe.

Ytterligare en framgångsfaktor är att man lyckades ställa om snabbt.

– Vi var väldigt snabba på att anpassa oss till de nya förutsättningarna. Tack vare att vi redan låg långt fram när det gäller digitala verktyg har hemarbete kunnat införas mycket smidigt. Men väldigt många har arbeten där man måste vara på plats ute i projekt. Där har vi snabbt anpassat oss efter myndigheternas rekommendationer och kundernas krav. Här är det tydligt att våra medarbetare har tagit ett stort ansvar, säger Roger Wikström.

Att alltid sträva efter att göra ansvarsfulla och hållbara affärer ur ekologisk, social och ekonomisk synvinkel är en grundpelare i Midroc-koncernen.

Exempel på projekt där samhällsnyttan är stor är Henriksdals reningsverk, Stockholms just nu största miljöprojekt, där Midroc Electro bidrar med ett nytänkande arbetssätt och resurssparande digitalisering till projektet som innebär renare vatten i Östersjön och Mälaren. I Embassy of Sharing i Malmö, bygger Midroc innovativt med ett helhetsgrepp på hållbarhet som även innefattar trygghet och mångfald. Midroc har under året även initierat flera projekt för kunskapsspridning och dialog kring infångning och lagring av koldioxid genom webbinarier och podden CCS Panelen, som leds av Midrocs hållbarhetschef Sara Davidsson.

– Det är spännande att vi på Midroc är med i utvecklingen av CCS-tekniken. Med podden och webbinarierna vill vi skapa en arena för diskussion med andra parter, både för att bli klokare tillsammans och dela med oss av våra erfarenheter men också för att lyssnarna ska få mer kunskap och förhoppningsvis bli klokare. Vi står inför enorma klimatutmaningar och det är intressant att diskutera hur CCS kan vara en del av lösningen, säger Sara Davidsson.

Genom att vara flexibla och samtidigt hålla fast vid de långsiktiga målen har Midroc klarat sig väl under 2020, vilket gjort det möjligt att fortsätta bidra till ett samhälle där människor kan utvecklas och må bra.

– Aldrig har vår devis "Together to get there" varit så passande och tydlig. Vi ser att det fungerar i praktiken – alla har verkligen gjort sitt yttersta för att hålla ihop projekten. Det är de som är de stora hjältarna. Vi vill verkligen ge en eloge till alla medarbetare, säger Christer Wikström, koncernchef på Midroc.

Under 2020 redovisar Midroc Europe en omsättning på 7,5 miljarder och ett resultat före skatt på cirka 439 miljoner. Antalet medarbetare i koncernen uppgår till 4400 personer. Fler siffror och redovisning av koncernens arbete kan du läsa i Hållbarhetsrapporten för 2020.

Du hittar hållbarhetsredovisningen här.

Klicka här för att läsa fler rapporter från Midroc Europe.

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Wikström, vd Midroc Europe, roger.wikstrom@midroc.se

Sara Davidsson, hållbarhetschef Midroc Europe, sara.davidsson@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här