17 december 2021

Granitor Systems satsar på energisnål koldioxidinfångning i samverkan med klimatengagerade aktörer

Granitor Systems (tidigare Midroc Automation) står för processkunnandet då världsledande forskare vid Lunds universitet och aktörer inom svensk energi pilottestar en unik metod för koldioxidinfångning. Energimyndigheten bidrar med statligt stöd.

FN pekar ut koldioxidinfångning som ett mycket viktigt steg mot att få ner koldioxidhalterna i atmosfären. Tekniken installeras framförallt vid stora punktutsläpp som exempelvis kraftvärmeverk och fabriker som tillverkar pappersmassa, cement och stål. Enkelt förklarat innebär koldioxidinfångning att rökgaserna tvättas och koldioxiden skiljs av.

Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet, Granitor Systems, Växjö Energi, Öresundskraft och Sysav. I en pilotstudie som löper under cirka tre års tid ska en unik metod testas för att avskilja koldioxid från anläggningar som ägs av Växjö Energi, Öresundskraft och Sysav. Målet är att påvisa hur tekniken på ett energieffektivt sätt kan användas från ett bioeldat kraftverk och två avfallskraftvärmeverk och bidra till att fossila koldioxidutsläpp minskas.

– Fördelen med den här typen av koldioxidinfångning är att den är energisnål i jämförelse med dagens etablerade avskiljningstekniker. Uppnår vi ett positivt resultat under piloten så finns förhoppningar om en fullskalig anläggning inom cirka fem år, förklarar Jesper Moberg, Granitor Systems, som är processansvarig i projektet.

Stort intresse för teknikens potential
Det är ett starkt team som står bakom piloten och kraften i de inblandade parternas samverkan är avgörande för att uppnå önskvärt resultat. Forskargruppen från Lunds universitet är en av de världsledande inom området och Granitor Systems har lång erfarenhet av att designa och bygga anläggningar av liknande karaktär. Anläggningsägarna gör det i sin tur möjligt att testa tekniken utanför labbmiljön i större skala.

Projektet passar väl in i regeringens satsning för att stödja klimatomställningen genom forskningsprogrammet Industriklivet varpå Energimyndigheten beslutat om att bidra med statligt stöd. Teknikens potential att minska energiförbrukningen och möjligheten att kunna ta steget från pilot till fullskalig implementation har väckt stort intresse. Vid en eventuell fullskalig implementering hos Växjö Energi, Sysav och Öresundskraft kan tekniken bidra till avskiljning och lagring av 630 000 ton biogen koldioxid och 270 000 ton fossil koldioxid per år. Det motsvarar en minskning om tjugo procent av befintliga utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige.

Ökar kunskapen i samhället
För Granitor Systems föll det sig naturligt att skaffa sig god kunskap inom koldioxidinfångning och lagring, även kallat CCS (Carbon Capture and Storage).

– Våra affärsområden har ett intresse för klimatneutrala produkter och för att skapa dessa behövs koldioxidinfångning. Sverige har unika möjligheter att implementera tekniken med tanke på landets basindustri och stora koncentrerade utsläpp av koldioxid, förklarar Sara Davidsson, hållbarhetschef för Midroc Europe (snart Granitor).

Hon avslutar:

– Vi ser fram emot att fortsätta vara en del av utvecklingen genom det här viktiga projektet. Det känns otroligt fint att Granitor är med i frontlinjen för att hjälpa andra aktörer mot energisnåla alternativ och samtidigt föra fram kunskapen om koldioxidinfångning i samhället. Projektet bidrar till en positiv skillnad på riktigt.

Du kan läsa mer om projektet på Lunds Universitets hemsida: Nyheter | Kemiteknik (lth.se)

För mer information:
Granitor Systems: Jesper Moberg, processansvarig
jesper.moberg@granitor.se, 0727 327 061

*Som Midroc har vi i över 25 år, tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. I januari 2022 byter vi namn till Granitor. Varumärkesbytet är en del av en förnyad överenskommelse mellan Midroc Europes två ägarfamiljer om fortsatt samarbete som sträcker sig över generationsgränserna framåt.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här