16 september 2021

Branschinitiativet LFM30 tilldelades Real Estate Øresund Award 2021

Branschinitiativet LFM30, Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030, tilldelades årets Real Estate Øresund Award 2021. Midroc står bakom LFM30 och är en av initiativtagarna som tilldelades Real Estate Øresund Award 2021 för Årets Nytänkare.

Utmärkelsen Real Estate Øresund Award 2021 för Årets Nytänkare lyfter:

"En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna. Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!"

Midroc Properties Hållbarhets- och teknikchef, Rikard Sjöqvist, och styrelseordförande i LMF30 var på plats för att ta emot utmärkelsen:

– Vi är stolta och glada över att LFM30 får ta emot priset för Årets Nytänkare. De fina resultat som LFM30 redan har bidragit med i en minskning av koldioxidbelastningen är unikt, utan de gemensamma ansträngningar från alla medlemsföretag hade detta inte varit möjligt. Stort tack till alla medlemmar inom LFM30 och alla andra som har bidragit till olika lösningar och idéer, säger Rikard Sjöqvist.

Motiveringen till LFM30 lyder:

"Byggsektorn står för en knapp femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp genom den belastning nyproducerat material bidrar med. Målet med initiativet "Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030", LFM30, är att Malmö ska vara en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto noll CO2-utsläpp senast 2030. Ett av delmålen är att alla anslutna byggherrar, entreprenörer och leverantörer ska halvera sin klimatpåverkan och att alla byggherrar ska ha startat minst ett klimatneutralt byggprojekt från nuläge till 2025.

LFM30 är ett modigt och nytänkande initiativ till samarbete mellan branschaktörer som många gånger annars är konkurrenter. Ett samarbete där ingen på förhand har lösningarna men däremot alla delar insikten av att något behöver göras. Initiativet visar på att branschens företrädare kan samlas och arbeta tillsammans för att gemensamt bidra till att lösa framtidens miljöutmaningar. Vi ser redan resultat i en stor uppslutning och samarbetet bidrar till att aktörerna sporrar och driver varandra framåt och tävlar om att vara bäst i klassen på att möta våra hållbarhetsutmaningar. Initiativet visar på att tillsammans kan branschen förändra och göra skillnad på riktig."

Fotograf: News Øresund - Sofie Paisley

Om LFM30
Midroc är en av sju initiativtagare till LFM30 och anser att branschinitiativet är en väsentlig samarbetsform för att lyckas nå målet om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor.

LFM30 är ett lokalt, branschdrivet initiativ för att skapa en geografisk spelplan som påskyndar bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Initiativet är aktörsdrivet och stöttas av Byggföretagen, Fossilfritt Sverige, Informationscentrum för hållbart byggande samt Malmö stad. För mer info besök: lfm30.se

Kontaktperson
Rikard Sjöqvist, styrelseordförande i LFM30
Hållbarhets- och teknikchef på Midroc Properties
010-470 71 72, 070-445 35 45
rikard.sjoqvist@midroc.se

Om Midroc Properties
Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fokus är inriktat på Södra Sverige, Stor­stockholmsområdet och Uppsala. Läs mer på midroc.se/properties.

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2020 omsatte vi cirka 7,5 miljarder kronor och sysselsatte 4 400 medarbetare.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här