01 april 2020

”Vi har kunnat ställa om”

Nu när omvärlden kräver anpassning och många av våra vanligtvis fysiska möten har flyttats över till digitala verktyg ställs det än högre krav på den digitala arbetsmiljön.

- Det är skönt att kunna konstatera att vi kan anpassa vårt sätt att arbeta så att vi ändå kan upprätthålla våra dialoger. På vårt senaste informationsmöte kopplade ungefär 50 personer upp sig och jag visade slides som vanligt, säger Stefan Kronman.

Stefan är vd på konsultbolaget Midroc Project Management och han menar att det är viktigt att hålla fast i sina vanliga rutiner även fast arbetet nu sker mer på distans.

- Vi försöker ha kvar våra vanliga gemensamma fikatider och lägga upp arbetsdagen på samma sätt som om alla hade varit på samma plats, med mål för dagen eller för enskilda projekt. För oss har vi kunnat ställa om och anpassa vårt arbetssätt, även fast vi varit mer utspridda fysiskt. Jag är glad att se att våra digitala verktyg funkar så bra för alla våra medarbetare och att det möjliggör för att bibehålla en god kontakt med våra kunder, säger Stefan.

Mia Wahlstein är koncernens IT-chef och har länge arbetat med att utveckla och förbättra Midrocs digitala plattform.

- Vi har en verksamhet där det inte är något nytt med att jobba på olika håll. I delar av vår verksamhet sker arbetet ute på site, eller ute hos kund i projektmiljö, så vi är vana med att behöva anpassa oss, säger Mia.

Sedan sju år har Mia och hennes kollegor på avdelningen arbetat systematiskt och strukturerat för att den digitala arbetsmiljön på Midroc ska vara i framkant.

- I sådana här situationer ställs vårt arbete verkligen på prov och jag är stolt över att kunna konstatera att allt det arbete vi har lagt ner på detta nu verkligen visar resultat, med en digital plattform som håller för snabba förändringar och ökad belastning, säger Mia.

Mias tips för ett lyckat digitalt möte:

1. Ha alltid kameran på - för att vara mer närvarande i mötet
2. Gå in i mötet en stund innan och se till så att ljud och bild fungerar som det ska
3. Tänk på att minimera bakgrundsljud - stäng av mikrofonen när du inte pratar

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här