16 november 2020

Midroc säljer två bostadsprojekt i Uppsala till K2A

Midroc Properties har tecknat avtal med K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) om att försälja bostadsfastigheterna Uppsala Sala Backe 50:1 och 50:2. Det totala fastighetsvärdet uppgår till cirka 470 miljoner kronor.

De båda fastigheterna kommer totalt att utgöras av drygt 200 hyresbostäder och ett LSS-boende med 6 lägenheter. Därutöver garage och några lokaler.

Fastigheterna Uppsala 50:1 och 50:2 är belägna i området Östra Sala backe, cirka 3 km öster om Uppsala centralstation och länkar samman områdena Årsta och Sala backe. Projekten är en del av ett större utvecklingsområde i Uppsala där totalt 3 000 bostäder planeras att byggas, varav cirka 700 bostäder har färdigställts. De två separata projekten som K2A förvärvat benämns Konstnären och Norra Träpalatset är fördelade i 4 byggnader i 4 till 10 plan. Totalt utgör affären 216 hyresbostäder, ett LSS-boende, garage samt ett mindre antal lokaler. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår 11 350 kvm med ett hyresvärde om cirka 22 Mkr. Byggstart för projekten är planerad till första halvåret 2021 och projekten bedöms vara färdigställda under andra halvåret 2023. 

Högsta miljöklassificering

Projekten kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver samtidigt som energiklassificeringen kommer att möta kravet Miljöbyggnad Guld. Byggnaderna kommer till mer än 50 procent att uppföras med trästomme och de färdigställda byggnaderna bedöms uppnå den högsta miljöklassen, mörkgrön, enligt K2A:s gröna ramverk.

– Detta utgör våra två första större bostadsprojekt i Uppsala, där vi har flera nya kommande projekt i vår portfölj. Vi är mycket glada att vi nu säljer ytterligare fastigheter till K2A som är en återkommande kund som också efterfrågar och uppskattar byggnader i trä. Midroc har i över 15 år utvecklat bostäder med stommar i trä. Förutom att bostäderna är hållbara ur miljösynpunkt så ger de också en god och hälsosam livsmiljö för de boende, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande och transaktionsansvarig för Midroc Properties.

– Det känns mycket bra att vi stärker K2A:s position i Uppsala, Sveriges fjärde största stad, i och med förvärvet av projekt Konstnären och Norra Träpalatset. Vi är också nöjda över att återigen göra en transaktion med Midroc som är en utvecklare av bostäder som delar K2A:s syn på kvalitet och hållbarhet. Att kunna förvärva ett projekt med högsta miljöklassificering är helt i linje med K2A:s ambition att bli Sveriges mest hållbara fastighetsbolag, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

Transaktionsrådgivare för projektet har varit Angermann Sweden.

För ytterligare information, kontakta Midroc:
Magnus Skiöld, arbetande styrelseordförande Midroc Properties
Magnus.skiold@midroc.se, 010-470 74 05

Kontaktpersoner K2A:
Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Patrik Linzenbold, IR-chef K2A, 070-825 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se

Fakta om Midroc Properties
Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 37 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på midrocproperties.se

Midroc Properties ingår i Midroc Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2019 omsatte vi cirka 11 miljarder kronor och sysselsatte drygt 4 200 medarbetare.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här