13 oktober 2020

Midroc Properties och AcadeMedia storsatsar i Kristianstad

Nästa år går Praktiska Gymnasiet och Framtidsgymnasiet i Kristianstad samman och bildar ett gemensamt yrkesgymnasium. Midroc Properties har tecknat hyresavtal med Praktiska Gymnasiet, en del av AcadeMedia, för utökade och ombyggda lokaler.

Namnet på den nya skolan blir Praktiska Gymnasiet som redan idag bedriver utbildning i lokaler på Näsby-området i Kristian­stad. Midroc Properties förvärvade den aktuella fastigheten, Infanteristen 4, i mars 2020. Ombyggnationen startar kring årsskiftet 2020/2021 och det blir mer än dubbelt så stora lokaler för verksamheten. Lokalerna skapas genom att byggnaden, som ursprungligen uppfördes som golfhall, görs om invändigt med bland annat nya våningsplan.

– Detta är en offensiv satsning på yrkesutbildningar för unga i Kristianstad. Vi investerar nu i nya skollokaler med moderna verkstäder, större gemensamma ytor och moderna lektionssalar. Det kommer bli en helt ny skola som eleverna flyttar in i till augusti, även om utbildningarna och skolledning förbli densamma som tidigare, säger skolchef Fredrik Ericsson.

Bo Berntsson är rektor för båda gymnasieskolorna och kommer vara den som även i fortsättningen leder verksamheten efter sammanslagningen. Han ser fram emot att skolorna nästa läsår flyttar samman.

– Vi ska nu ta det bästa från båda skolorna och tillsammans skapa Kristianstads bästa yrkesgymnasium. Vi kommer bland annat att utveckla vårt lärlingsprogram, fortsätta med gemensam elevfrukost varje morgon och givetvis se till att behålla skolornas fina gemenskap, säger Bo Berntsson.

Hyresavtalet är ett grönt hyresavtal där fastighetsägare och hyresgäst gemensamt arbetar för att minska miljöpåverkan. Att återanvända en befintlig byggnad för en helt annan användning är i sig ett stort steg mot långsiktigt hållbar fastighetsutveckling.

– Vi på Midroc Properties är mycket stolta över att göra den här satsningen tillsammans med AcadeMedia. Att kunna erbjuda anpassade lokaler till praktisk gymnasie­utbildning är precis den typen av möjligheter som vi skapar genom att vara en aktiv utvecklare av attraktiva samhällsfastigheter, säger Maria Ekström, Affärschef Midroc Properties.

Byggnadsarbetena planeras att vara färdigställda till höstterminens start 2021. Arbetena förutsätter att sedvanliga myndighetstillstånd i form av att bland annat bygglov erhålls.


Fakta om Framtidsgymnasiet Kristianstad

Framtidsgymnasiet Kristianstad har programmen Bygg- och Anläggning, Fordon och Transport och Introduktionsprogrammet. Praktiska Gymnasiet Kristianstad har programmen Bygg- och Anläggning, Hantverk, Handel och Administration, Naturbruk, VVS och Fastighet, Vård- och Omsorg och Introduktionsprogrammet.

Till augusti 2021 går skolorna samman under namnet Praktiska Gymnasiet. Den gemensamma adressen blir Stridsvagnsvägen 7 i Kristianstad. 


Fakta om Midroc Properties
Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 37 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på midrocproperties.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här