31 augusti 2020

Midroc och Växjöbostäder utvecklar Växjös kommunhus

Växjös nuvarande kommunhus kommer att byggas om för att inrymma drygt 200 bostäder och ca 4 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Midroc och Växjöbostäder genomför ett gemensamt stadsutvecklingsprojekt i syfte att stärka centrum genom att tillföra ytterligare bostäder och lokaler till det centrala stadslivet.

Midroc och Växjöbostäder har erfarenhet av ett bra samarbete sedan utvecklingen av kvarteret Vallen som erhöll Växjö kommuns byggnadspris 2019.

- Vi har haft ett väldigt gott samarbete med Växjöbostäder i kvarteret Vallen, säger Magnus Skiöld, styrelseordförande. Genom gemensam planering, projektering och upphandling av byggentreprenörer lärde vi känna varandra väl, och insåg att vi delar samma höga ambitioner avseende arkitektur och hållbarhet. Vi ser därför fram emot att inleda ett samarbete rörande utvecklingen av ytterligare ett vinnande koncept tillsammans med Växjöbostäder.

Företagen kompletterar varandra då båda har lång erfarenhet av fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning av såväl bostads- och hyresrätter som kommersiella och offentliga lokaler.

- Vår samlade erfarenhet, kunskap och stabilitet är viktiga pusselbitar när vi ska bygga staden. Midroc och Växjöbostäder har goda erfarenheter av att samarbeta och det lovar gott i detta stora projekt som ska omvandla kvarteret Ansgarius, säger Rene Jaramillo, ordförande Växjöbostäder.

I målbilden för kvarteret Ansgarius ingår vanliga bostäder och bostäder som riktar sig till seniora målgrupper, och upplåtelseformerna blir blandade.

- Läget är fantastiskt bra, och vi kommer att kunna skapa en unik miljö här, säger Magnus Skiöld. Midroc har stor erfarenhet av att arbeta med komplicerade stadsutvecklingsprojekt där man behöver väga in många olika aspekter, som exempelvis stadsrum, arkitektur, byggnadsteknik, hållbarhet och kundbehov.

För mer information kontakta
Magnus Skiöld, ordförande Midroc Properties, 010-470 74 05
Rene Jaramillo (M), ordförande Växjöbostäder, 073-529 52 32

Om Midroc Properties verksamhet i Växjö
Midroc Properties har genomfört nybyggnadsprojekt i Växjö sedan 2006, varav flera har blivit prisbelönta. Växjöbostäder och Midroc erhöll 2019 ”Växjö kommuns byggnadspris” för det gemensamma bostadsprojektet Vallen. Med kvarteret Limnologen har Midroc bland annat erhållit utmärkelserna ”Stora samhällsbyggnadspriset”, ”Sveriges Arkitekter Jönköping/Kronobergs Arkitekturpris” och ”Utmärkt modernt träbyggande”. På Teleborgsområdet har Midroc utvecklat bostäder med trästomme i kvarteret Ekologen och kvarteret Biologen, som fortfarande är under uppförande.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här