16 januari 2019

Midroc vinner markanvisningstävling i Ängelholm

Den 16 januari stod det klart att Midroc tillsammans med sin samarbetspartner, Wingårdhs Arkitektkontor, vunnit en markanvisningstävling i Ängelholm. Området vid den befintliga Parkskolan kommer omvandlas och knytas närmare Stadsparken, samtidigt som nya attraktiva bostäder byggs i anslutning till den gamla skolbyggnaden.

Midroc har tillsammans med Wingårdhs arkitektkontor vunnit markanvisningstävlingen för Samskolan 3. Visionen för området är att skapa en ny mötesplats i det centrala Ängelholm.

– Vi tycker det är en fantastisk möjlighet att få vara med och utveckla det centrala Ängelholm med nya attraktiva bostäder och omvandla den gamla skolan till en hållbar verksamhet. Vi hoppas att detta projekt blir det första steget i ett långvarigt samarbete med kommunen, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc.

Planerna för området är att knyta samman den intilliggande parken med den gamla skolan, samtidigt som ett 60-tal nya bostäder byggs i området. Den gamla delen av Parkskolan kommer att bevaras för att omvandlas till kommersiella lokaler.

– Den gamla skolbyggnaden vill vi bevara samtidigt som vi invändigt förvandlar byggnaden till något nytt. För att skapa en sammanhållen helhet och stärka den befintliga stadsbilden har den gamla skolbyggnaden spelat en central roll när förslaget på de nya delarna i kvarteret tagits fram, säger Gustaf Wennerberg, arkitekt på Wingårdhs.

Det var en enig jury som valde Midroc och Wingårdhs tävlingsbidrag med en motivering att bidraget bland annat ger kvarteret en mer stadsmässig gestaltning med tydligare kvartersgräns. Samtidigt tar även bidraget hänsyn till de kringliggande gatornas olika egenskaper och åstadkommer en god helhet.

– Det känns jättebra att äntligen komma i mål. Det är ett förslag som vi är väldigt nöjda med och som vi är övertygade kommer att bli ett positivt inslag i vår stadsmiljö, säger Pontus Swahn, som är ordförande i den jury som har röstat fram det vinnande förslaget.

Fakta om Parkskolan

  • Projektet omfattar totalt 3 byggnader, varav två är nya bostadshus.
  • Yta flerbostadshusen: 6 722 kvadratmeter, BTA
  • Yta Parkskolan: 1 514 kvadratmeter, BTA
  • Fastighetsutvecklare: Midroc Properties
  • Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor AB

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här