11 december 2019

Midroc Electro startar elavdelning i Malmö

I linje med strategin att utvecklas i takt med lokala förutsättningar och utveckla samarbetet med rikstäckande kunder, startar Midroc Electro nu upp verksamhet i Malmö.

- Genom denna etablering blir vi en mer given spelare för våra rikstäckande kunder. Det är helt naturligt att vi finns på plats i en så stor och för Sverige viktig region som Malmö, säger Kjell Wall, regionchef på Midroc Electro.

Den nya avdelningen kommer att ledas av Stefan Baljak. Det är en rekrytering Kjell Wall är mycket nöjd med.

- Stefan har en lång erfarenhet och rikt kunnande inom branschen. Dessutom har han stor lokal kännedom och förankring, vilket för oss är avgörande eftersom vi tror på personliga och långsiktiga relationer med våra kunder. Då är lokal anknytning avgörande, säger Kjell Wall.

Att företaget väljer att satsa på en serviceavdelning ska ses som ett första steg i ambitionen att växa och vara en aktiv part i utvecklingen av regionen.

- I takt med att fastigheter blir alltmer krävande kommer servicemarknaden att växa, oavsett konjunkturen. Den personliga kontakten mellan fastighetsägare eller driftansvarig och serviceteknikern kommer också att bli mer viktig, för att kunna säkerställa en optimal drift på lång sikt, säger Stefan Baljak.

Han ser fram mot uppdraget att bygga upp en verksamhet från start. Han ser sig själv som en tydlig lagspelare, som vill göra det möjligt att tillsammans med kunder och medarbetare utveckla nya lösningar.

- Våra kunder ska känna sig trygga med oss och vårt engagemang. Det ska också vara roligt att jobba hos oss, vi värnar varandra lika mycket som vi värnar våra kunder. Mitt mål är att det är kunden som ska ringa tillbaka och fortsätta samarbetet, säger Stefan Baljak.

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Baljak, avdelningschef Malmö, Midroc Electro AB
Tel: +46 (0)70 571 34 15

Kjell Wall, regionchef Halland och Skåne, Midroc Electro AB
Tel: +46 (0)70 180 14 83

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här