07 december 2018

Ny ackumulatortank bidrar till minskade utsläpp i Göteborg

Midroc Rodoverken har fått uppdraget att uppföra den nya ackumulatortanken i energihamnen på Hisingen.

Senast år 2030 ska Göteborg Energi ha fasat ut alla fossila bränslen ur fjärrvärmesystemet. Som ett led i detta arbete uppförs en ny ackumulatortank i anslutning till Rya Kraftvärmeverk i energihamnen på Hisingen som ska driftsättas i slutet av 2019.

– Lite förenklat fungerar en ackumulatortank som en stor termos. När efterfrågan på värme är lägre så lagrar vi värme i tanken. Denna värme används sedan när efterfrågan är högre vilket gör att vi inte behöver använda fossila spetsanläggningar i lika hög grad. Ackumulatortanken skapar också en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna, säger Anna Svernlöv, produktionsdirektör på Göteborg Energi.

När Midroc Rodoverken uppför den nya ackumulatortanken görs det med den unika skruvmetoden. Skruvmetoden innebär att taksektionen byggs allra först, sedan skruvas tanken upp med en spiralformad rundsvets. Tanken skruvas upp successivt, vilket innebär att byggnationen sker från marknivå eller låg höjd.

– Med skruvmetoden kan vi säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare, och när vi kan säkerställa god arbetsmiljö kan vi säkra god kvalitet på arbetet, säger Hans-Olof Larsson, affärsområdeschef Tank Midroc Rodoverken.

Den nya ackumulatortanken bidrar till att användningen och utsläppen av fossila bränslen minskar, vilket kommer förbättra miljön för Göteborgs invånare.

– Vi är mycket glada över det förtroende vi fått från Göteborg Energi och ser fram emot att få vara med och uppföra det nya landmärket i Göteborgs hamninlopp, avslutar Hans-Olof Larsson.

 

Besök Göteborg Energi.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här