08 november 2018

Midroc kniper andraplatsen på listan över Sveriges Bästa Arbetsgivare!

I Universums årliga undersökning där medarbetarna själva får tycka till om sina arbetsgivare klättrar Midroc Europe från förra årets tredjeplats till att i år utses till Sveriges andra bästa arbetsgivare.

På Midroc har den interna kulturen länge varit en prioriterad fråga och engagemanget finns i hela organisationen. Kulturen är inte en fråga som ägs enbart av HR-avdelningen utan koncernledningen är involverad i utvecklingen och medarbetarna ses som ambassadörer för arbetsgivarvarumärket.

Det systematiska och strukturerade kulturarbetet tros vara en av faktorerna bakom det framgångsrika resultatet. Bland annat arbetar den interna affärsskolan, Midroc Business School, med att utbilda nyanställda medarbetare i Midroc-gemensamma kommunikationsverktyg och feedbackmodeller.

LiseLotte Bate är en del av Midroc Europe’s koncernledning och ansvarig för koncernens kulturarbete.

- Hos oss är alla lika mycket ansvariga för att skapa en god kultur, vi är alla medskapare. Därför vill vi att alla medarbetare ska ha en gemensam grund att stå på och att alla erbjuds samma förståelse för det gemensamma ansvaret att bidra till den goda kulturen, säger hon.

När Universum genomför sin undersökning av Sveriges Bästa Arbetsgivare är det företagens egna medarbetare som får tycka till om sina arbetsplatser och Midrocs placering på listan har de senaste åren följt en positiv utvecklingskurva. 2015 placerade sig Midroc på plats 8, året därpå på plats 5, 2017 på plats 3 och i år placeras koncernen på andraplatsen på Universums lista.

Moa Wennström är HR Manager för Midroc Europe och menar att det är det konsekventa arbetet med kulturen som har bidragit till den positiva utvecklingen.

- Vi är förstås oerhört stolta över att våra medarbetare placerar oss högt på listan och att de känner sig inkluderade i vårt arbete för att skapa en god kultur. Det är ett kvitto för oss att vi arbetar på rätt sätt och vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla vår kultur, avslutar Moa.

Här kan du se hela listan.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Moa Wennström, HR Manager Midroc Europe
moa.wennstrom@midroc.se

Mer information om undersökningen:

Undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare genomförs av employer branding-företaget Universum i samarbete med Metrojobb. I undersökningen bedömer medarbetarna sin arbetsgivare utifrån faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet. På Midroc har undersökningen genomförts på olika ingenjörsbolag i koncernen.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här