02 juli 2018

Midroc Electro etableras i Helsingborg

Från och med 1 juli startar Midroc Electro verksamhet i Helsingborg. Etableringen innebär övertagande av personal från Gunnar Karlsen Sverige AB.

För Midroc Electro innebär det ett gyllene tillfälle att ta över befintlig verksamhet, med mycket kompetenta och erfarna medarbetare. I början räknar företaget med att fem montörer är på plats, om två år runt 20. Lars Angelhammar, avdelningschef för etableringen i Helsingborg, är själv en av dem som går över.

Övergången innebär även att befintliga uppdrag löper på som vanligt, kunderna ska inte märka övergången.

- Vi kommer att hyra in oss i GK’s lokaler och kan därför starta upp verksamheten direkt efter semestrarna. Vår ambition är att jobba nära våra kunder och uppdragsgivare och ge service när den är som bäst – man ska inte märka den, utan bara vara trygg med att allt fungerar och känna igen montörerna från gång till gång, säger Lars Angelhammar.

För Midroc är långsiktiga samarbeten en viktig del i affärsstrategin, som man tror kommer både kunder och medarbetare tillgodo på lång sikt i form av utvecklingsmöjligheter i en större koncern. Därför är den lokala närvaron viktig.

- För oss är detta ett naturligt steg att utvecklas längs med E6-an, i dag sträcker vår verksamhet ner till Båstad. Helsingborg, med grannkommunerna Landskrona, Ängelholm och Bjuv, är en tillväxtregion som vi har goda möjligheter att utvecklas i. Vi ser även möjligheter genom framtida samarbeten med exempelvis Midroc Construction, säger Kjell Wall, regionchef för Midroc Electro Halland.

För mer information, vänligen kontakta:

Kjell Wall, Regionchef Halland
Tel + 46 (0)70 1801483

Jörgen Persson, Divisionschef Syd
Tel: + 46 (0)70 1801156

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här