04 september 2018

Midroc Automation expanderar genom förvärv av LKN Industriautomation

Midroc Automation förvärvar LKN Industriautomation, en av Sveriges ledande leverantörer av automatiserade produktionslinjer med kunder främst inom fordonsindustrin men även i allt högre grad i andra segment utanför bilindustrin.

Förvärvet av LKN är helt i linje med Midroc Automations strategi att utnyttja sin projektförmåga för att ta totalansvar för multidisciplinära projekt inom branscher där företaget har ett stort verksamhetskunnande. Midroc Automation och LKN har en lång gemensam historik av samarbete med framgångsrikt genomförda projekt mot bilindustrin. Kortare produktcykler, fler bilmodeller samt intåget av elhybrider och rena elbilar innebär vidare att behovet av de gemensamma lösningarna kommer att öka under de kommande åren.

”Vi har länge tittat på ett antal möjliga förvärv och LKN har alltid varit med i diskussionerna då de har mer än 30 års erfarenhet av att jobba inom bilindustrin med att utveckla innovativa automationslösningar och även använder denna expertis inom andra industriella segment”, säger Jonas Bergmark, VD för Midroc Automation AB.

”Genom affären ökar vi vår omsättning med ca 200 MSEK och den innebär även stora möjligheter för vidare expansion. Förvärvet gör att Midroc Automation stärker sin kompetens och får 16 nya medarbetare som, precis som övriga anställda hos oss, värdesätter en hög nivå av eget ansvar och har förmågan att jobba med utmanande toppnivåprojekt och intelligenta lösningar på komplexa kundutmaningar. Därför känns det extra roligt att vi nu kan räkna in LKN i Midroc-familjen och vi ser fram mot många framgångsrika och utvecklande år”, avslutar Jonas Bergmark.

Lars Karlsson, grundare av LKN Industriautomation, ser fram emot att LKN blir en del av Midrocs organisation.

”För oss är Midroc Automation en logisk köpare av verksamheten, vi har framgångsrikt jobbat tillsammans under närmare 25 år och känner varandra väl”, säger Lars Karlsson.

”Med ett ännu tätare samarbete kommer vi att kunna stärka konkurrenskraften ytterligare och på sikt även bredda kundbasen inom såväl fordonsindustri som övrig verkstadsindustri”, fortsätter Lars Karlsson.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Bergmark, VD Midroc Automation AB
Tel: +046 (0)70 180 12 86

Lars Karlsson, LKN Industriautomation AB
Tel: +046 (0)70 977 19 66

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här