11 juni 2018

Ännu ett rekordår för Midroc

Midroc Europe redovisar i sin Annual Review & Sustainability Report för 2017 en omsättning på 6,7 miljarder och ett resultat före skatt på 305 miljoner. Det är ett av de bästa operativa resultaten som Midroc-koncernen någonsin uppnått.

I jämförelse med 2016 ökade omsättningen med hela 20 procent och resultatet förbättrades med 5 procent. Det är en utveckling som drivits av den starka och stabila konjunkturen i framförallt Sverige. För entreprenadverksamheterna inom Midroc Contracting har marknaden börjat återhämta sig efter flera år av fallande investeringar, vilket gynnat entreprenaduppdragen inom såväl byggsektorn som energi- och transportsektorn.

Året var särskilt framgångsrikt för fastighetsverksamheten Midroc Properties. Flera stora projekt har genomförts, bland annat ett stort bostadsprojekt i Hyllie i Malmö liksom det nybyggda kvarteret Scala i Helsingborg, med 4 000 kvadratmeter kontor, 650 kvadratmeter butiker och 78 hyresrättslägenheter, som såldes i slutet av 2017.

- 2017 har varit ett mycket starkt år för Midroc och vi ser att den positiva utvecklingen fortsätter under 2018. Det finns ett uppdämt investeringsbehov efter tidigare låga nivåer inom entreprenadsektorn, bland annat vad gäller infrastrukturen i större städer. Den största tillväxten ser vi dock för vår fastighetssida, där vi planerar att frigöra kapital för ökade investeringar, säger Roger Wikström, VD Midroc Europe.

Investeringsverksamheten Midroc Investments har fortsatt utvecklingen av sin portfölj och genomfört kompletteringsinvesteringar, bland annat i strävan mot en börsnotering av biomedicinbolaget Promore Pharma. Utmärkande för 2017 är investeringen i det amerikanska bolaget CareDx samt ökad orderingång till både Heliospectra och Powercell. De globala klimatförändringarna och miIjöutmaningarna innebär att behoven av nya, hållbara innovationer ökar och Midroc ser betydande möjligheter för både befintliga investeringar och tillkommande.

Utmärkande för året är också Midrocs övergång till ett mer systematiskt och strategiskt koncernövergripande hållbarhetsarbete och rapportering i linje med Global Reporting Initiative (GRI). Redan 2016 anslöt sig Midroc till UN Global Compact och under 2017 integrerades dess tio principer fullt ut i bolagets policies, inklusive Midrocs Ledningsplattform, Hållbarhetspolicy och Code of Conduct. Annual Review & Sustainability Report för 2017 kan läsas här.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Roger Wikström, koncernledningen, roger.wikstrom@midroc.se
Christer Wikström, styrelsemedlem Midroc Europe, christer.wikstrom@midroc.se
Thomas Mårtensson, styrelsemedlem Midroc Europe, thomas.martensson@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här