07 november 2017

Pågående enkätundersökning är en del av Midrocs hållbarhetsarbete

Då Midroc utvecklar samhälle och industri är det många intressenter som berörs av vår verksamhet. En dialog med dessa intressenter är ett viktigt verktyg i vår strävan att vara med och skapa ett samhälle där människor kan leva, utvecklas och må bra. Som grund för vårt fortsatta hållbarhetsarbete genomför vi nu en enkätundersökning.

Enkätundersökningen kommer att ligga till grund för vår väsentlighetsanalys och är en viktig del i uppföljningen av vårt arbete. I undersökningen fokuserar vi på våra fem huvudintressenter; kunder, medarbetare, leverantörer, partners, samhälle och ägare/finansiärer. Ett urval ur respektive intressentgrupp får i och med undersökningen en möjlighet att tycka till om Midroc och vårt arbete.

Deltagare i undersökningen har fått ett mail med en länk till enkäten. De åsikter vi får till oss genom undersökningen blir en viktig del i vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Vi hoppas kunna hitta nya utvecklingsmöjligheter, samt öka dialogen kring vilka områden som vi bör prioritera i vårt arbete framöver. Därför hoppas vi att så många som möjligt väljer att bidra till detta.

Att arbeta med hållbarhet för människor och miljö har länge varit en självklarhet för oss på Midroc. Som grund för vår hållbarhetspolicy ligger ett av världens största initiativ, FN:s Global Compact, samtidigt som vårt hållbarhetsarbete är något som är integrerat i vår dagliga verksamhet. Vår benämning är kort och gott Ansvarsfulla affärer.

 

Vid frågor, vänligen kontakta

Niclas Lövfelt, Hållbarhetskoordinator Midroc Europe
niclas.lovfelt@midroc.se

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här