19 september 2017

Midroc utvecklar World Trade Center i Oceanhamnen, Helsingborg

Imorgon presenteras Helsingborgs nya affärsdistrikt Oceanhamnen Waterfront Business District på Business Arena i Stockholm. Helsingborgs stad, Midroc, Castellum och Wihlborgs har gemensamt utvecklat området. Midroc kommer uppföra ett World Trade Center-kontor längst ut på pirarmen med enastående utsikt över Öresund och Helsingborg.

- Oceanhamnen Waterfront Business District är en del av H+ som är det största stadsutvecklingsprojektet i modern tid i Helsingborg. Successivt ska en miljon kvadratmeter gammal hamn och industrimark omvandlas till en ny stadsdel med bostäder, kontor och handel nära vattnet, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Som ett etablerat kontorsområde erbjuder Helsingborgs centrala affärsdistrikt det mesta företagen behöver för att skapa en fungerande vardag för sina anställda och sin verksamhet. Den nya delen av affärsdistriktet, Oceanhamnen Waterfront Business District, beräknas stå klart 2020.

- I Oceanhamnen Waterfront Business District etablerar Midroc ett World Trade Center-kontor som blir en viktig del i utvecklingen av området. Förutom kontorsplatser i vårt Business Center och ett brett spektrum av kontorslokaler erbjuder vi ett spännande nätverk som stimulerar till regional och internationell handel, säger Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef i Midroc Properties.

Fakta om Oceanhamnen WBD

  • Det nya affärsdistriktet, Oceanhamnen Waterfront Business District, erbjuder 32 000 kvm ny kontorsyta med ett spektakulärt läge vid stadens inlopp, ett stenkast från Helsingborgs Centralstation.
  • Det är dessutom granne med Campus Helsingborg med över 4 000 studenter och ett digitalt community med bl a Think Accelerate, Mindpark samt Ikea IT med 600 utvecklare.
  • Söder om kontoren byggs fyra bostadskvarter med cirka 340 bostäder.
  • Den industriella hamnen förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten stärker områdets karaktär och påminner om områdets historia. Det kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor i spektakulära lägen. Mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området och en kanal genom piren skapar en första ö i en ny urban arkipelag. Oceanhamnen Waterfront Business District ingår i H+, Helsingborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid.

Fakta om WTC Oceanhamnen, Helsingborg

Längst ut på pirspetsen i Oceanhamnen utvecklar Midroc ett nytt World Trade Center. Ett unikt waterfront-läge för företag som har handel i fokus och som söker sig till ett större sammanhang för att ta nästa steg med sin verksamhet.

  • Byggherre: Midroc
  • Uthyrningsbar yta: Ca 10 000 kvm
  • Miljöklass: Miljöbyggnad silver
  • Byggtid: 2018-2020
  • Arkitekt: Juul Frost Architects

För ytterligare information, kontakta:

Carl von Strokirch, verksamhetsområdeschef i Midroc Property Development AB, tfn 010-470 74 45

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här